Jako przedstawiciele unijnych rolników i spółdzielni rolniczych Copa-Cogeca w pełni popiera proces decyzyjny oparty na dowodach naukowych w UE. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że mało prawdopodobne jest, aby glifosat stanowił zagrożenie rakotwórcze dla ludzi. Po ocenie EFSA substancja ta została poddana gruntownej analizie przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), głównie wskutek presji politycznej. ECHA stwierdziła, że glifosat nie może zostać uznany za substancję rakotwórczą, mutageniczną lub toksyczną dla rozmnażania.

Ze względu na fakt, że nie występują żadne obawy związane z glifosatem oparte na solidnych dowodach naukowych (EFSA, ECHA), Copa i Cogeca 12 maja 2017 r. wystąpiły do Komisji o odnowienie zatwierdzenia glifosatu na kolejne 15 lat bez żadnych dalszych ograniczeń.

Copa i Cogeca od zawsze wspierają EFSA jako kluczowy organ odpowiedzialny za ocenę ryzyka. Kwestionowanie unijnego, opartego na dowodach naukowych procesu podejmowania decyzji negatywnie wpłynie na wiarygodność władz UE i na naszą gospodarkę.

Glifosat jest substancją czynną występującą w wielu herbicydach stosowanych w różnych sektorach i państwach członkowskich do walki z chwastami konkurującymi z uprawami. Wycofanie tej substancji czynnej wywrze negatywne skutki dla użytkowania gruntów i klimatu. W rzeczy samej, glifosat znacznie zmniejsza konieczność orki, co przyczynia się zarówno do redukcji emisji gazów cieplarnianych jak i spadku erozji gleby.

Co więcej, europejscy rolnicy fachowo wykonują swoją pracę i przechodzą oficjalne szkolenia (oparte o najnowsze informacje naukowe) co pozwala im na bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin. Ponadto regularnie kontrolują swój sprzęt do oprysków.

Na zakończenie, Copa i Cogeca są przekonane, że należy budować zaufanie do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności i wysokich norm obowiązujących unijną produkcję. Pozwoli to na zwiększenie kredytu zaufania wobec funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji. Nierozwiązanie tego problemu znacznie ograniczy naszą konkurencyjność na rynku światowym.

Artykuł i zdjęcie pochodzą ze strony KRIR.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.