Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe – zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 z późn. zm.), to między innymi

ZIEMNIAKI

(konsumpcyjne, sadzeniaki, przemysłowe).

Mogą być one wprowadzane do obrotu/sprzedaży/przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPRZEDAWANE POZA MIEJSCE PRODUKCJI np. do sklepów, stołówek, restauracji, na targach, bazarach, giełdach), jeżeli podmioty wprowadzające je do obrotu/sprzedaży lub dokonujące przemieszczania są wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora.

W obrocie (handlu) mogą znajdować się ziemniaki pochodzące od producentów wpisanych do ww.

rejestru przedsiębiorców

Ponadto ziemniaki te, zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz. U. z 2016 r., poz. 631), powinny być zaopatrzone w odpowiednie oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców – podmiotu, który je uprawiał oraz numer wpisu podmiotów, które je następnie przemieszczały, sortowały, magazynowały lub pakowały.

Podmioty, które wprowadzają lub przemieszczają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaki bez wpisu do rejestru przedsiębiorców są narażone na sankcje karne w postaci opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

W przypadku WYWOZU ZIEMNIAKÓW DO INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ziemniaki muszą być przebadane przez Inspekcję i zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające brak występowania bakterii wywołującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus).

Z uwagi na szczególne zagrożenie upraw ziemniaków bakteriozą pierścieniową ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) oraz śluzakiem (Ralstonia solanacearum) sprawowany jest przez Inspekcję systematyczny urzędowy nadzór nad występowaniem i zwalczaniem tych bakterii ukierunkowany przede wszystkim na różne etapy hodowli i produkcji ziemniaków sadzeniaków oraz ich przechowywania i obrotu.

Główny nacisk położony jest na kontrolę materiału rozmnożeniowego ziemniaków oraz ziemniaków z własnej produkcji, przeznaczonych do sadzenia, w celu zapewnienia jak najlepszej zdrowotności materiałów wyjściowych, używanych do dalszej reprodukcji i produkcji towarowej.

Z uwagi na to, że choroby najczęściej występują w formie bezobjawowej (latentnej), w sposób niewidoczny zarówno w uprawie, jak i na bulwach przechowywanych, niezbędne jest systematyczne prowadzenie badań laboratoryjnych.

W przypadku wzrastającego zagrożenia wystąpienia bakterii Ralstonia solanacearum kontrolami objęte są również inne rośliny żywicielskie, wody powierzchniowe i ścieki powstające w produkcji i przetwórstwie tych roślin.

 wiorin ziemniaki

                                       

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibach komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – adresy i numery telefonów dostępne na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/ oraz pod numerem telefonu 81 74 40 326 wew. 36 lub 39.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.