agroliga loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

AgroLiga 2018 – zapraszamy.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu AgroLiga 2018 w kategorii Rolnicy i Firmy. Do konkursu nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi ubiegłych edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy z lat 2013-2017.

Tegoroczna edycja Konkursu AgroLiga jest finansowana z projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Ogólnopolski konkurs AgroLiga 2018 realizowany jest na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organizowany jest przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, natomiast etap krajowy organizuje Redakcja Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Do kategorii Rolnicy kwalifikują się osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. Gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie nie będą kwalifikowane. W tej kategorii nie będą też uwzględniane osoby, które nie posiadają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firmy zaliczane będą wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa lubelskiego i ościennych) oraz zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy kwalifikują się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną (szczegóły konkursu na stronie internetowej LODR www.lodr.konskowola.pl).

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja weźmie pod uwagę również: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego seminarium podsumowującego konkurs. O terminie rozstrzygnięcia LODR w Końskowoli poinformuje wkrótce na stronie ośrodka www.lodr.konskowola.pl oraz na regionalnych portalach informacyjnych.

Konkurs AgroLiga ma na celu prezentację dorobku i siły lubelskiego rolnictwa. Zwycięzcy to najlepsi rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy potrafią prowadzić swoją swoje działalność na wysokim poziomie, umiejętnie korzystają z funduszy unijnych i uzyskują wyniki ekonomiczne wyższe od przeciętnych. Udział w konkursie to prestiż w branży, zaś bycie laureatem – to zwieńczenie i uhonorowanie trudu i uznanie efektów ciężkiej codziennej pracy.

Zapraszamy do udziału i życzymy zwycięstwa!      

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.