W dniu 15 października w siedzibie Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu LIR z delegacją amerykańską w ramach Polsko-Amerykańskiego Kongresu Lublin 2018.  Na czele delegacji amerykańskiej byli Dan Feyen – Senator Stanowy Stanu Wisconsin oraz Ken Skowroński – Kongresmen Stanowy Stanu Wisconsin. W spotkaniu poza przedstawicielami LIR oraz stroną amerykańską uczestniczyli Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Artur Niczyporuk – Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego Elizówka, Piotr Woch – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Kierownik Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa OSCH w Lublinie Katarzyna Stanisławska.

Spotkanie było ostatnim etapem pobytu gości zagranicznych w ramach Kongresu Polsko-Amerykański „100 lat wspólnego dziedzictwa”, którego głównym celem było stworzenie warunków do wzajemnego poznania ludzi nauki, kultury i biznesu Polski i USA na kanwie wspólnej historii, a taże stworzenia przestrzeni do wspólnego działania.           

Dyrektor Biura LIR Waldemar Banach przedstawił uczestnikom spotkania prezentację w zakresie charakterystyki rolnictwa Lubelszczyzny, jej głównych kierunków produkcji Omówił podstawy funkcjonowania Izb Rolniczych w Polsce, główne cele i podstawowe zadania Lubelskiej Izby Rolniczej. Zaprezentował ponadto formy współpracy Izb Rolniczych z innymi podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.                     

Spotkanie było okazją dla Zarządu LIR do zapoznania się ze specyfiką i skalą produkcji amerykańskiego rolnictwa, aktualnymi problemami i sposobami ich rozwiązywania.

Obie strony wskazały na potrzebę wymiany doświadczeń w obszarze rolnictwa, komercjalizacji wiedzy, dobrych praktyk, innowacyjnych przedsięwzięć w rolnictwie. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę jak istotne z punktu widzenia zwiększania innowacyjności Polski jest realizowanie wspólnych projektów B+R przez firmy i uczelnie.

Na zakończenie spotkania strona amerykańska wskazała na potrzebę prowadzenie dalszej wymiany doświadczeń z zakresu rolnictwa i branży rolno-spożywczej oraz sformalizowania form dalszej współpracy pomiędzy Lubelską Izbą Rolniczą a przedstawicielami Stanu Wisconsin w USA.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.