W dniu 7 listopada b.r. przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w konferencji organizowanej przez redakcję miesięcznika Farmer „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W programie konferencji jest kilka debat, mamy aż 5 niezależnych bloków tematycznych: prawo i ekonomia, agrotechnika, produkcja mleka, trzoda chlewna i technika rolnicza. Obok interesujące wykładów prowadzono debaty tematyczne, towarzyszące im dyskusję oraz eksperckie punkty konsultacyjne. Równoległe trwała też konferencja sektora sadowniczego „Sady i ogrody”.

W zakresie tematyki prawno-ekonomicznej w ramach konferencji omawiano zagadnienia zarządzanie finansami i ryzykiem w gospodarstwie, formy prowadzenia działalności rolniczej oraz zagrożenia wynikające z umów kontraktacji. Na problemach, jakie wynikać mogą dla rolników z tytułu zawartych umów kontraktacyjnych zwrócono uwagę, iż odbiorca płodów rolnych czy zwierząt hodowlanych w świetle obowiązującego prawa znajduje się w dużo bardziej komfortowej sytuacji, niż rolnik-dostawca w przypadku nie wywiązania się z zawartego kontraktu, nawet z przyczyn od nikogo niezależnych. Przykłady na poparcie tej tezy obserwowaliśmy zresztą niedawno, bo kłopoty z wywiązaniem się z umów miało wielu gospodarzy poszkodowanych przez suszę. Kontraktujący ponosi ograniczone ryzyko z tytułu niewykonania umowy. W przeciwieństwie do rolnika nie ponosi żadnego ryzyka z tytułu złej pogody czy klęsk żywiołowych. Tymczasem ma zagwarantowany zwrot wypłaconych zaliczek i udzielonych kredytów. Producent rolny nie dość, że poniósł straty w wyniku suszy, musiał zwrócić pieniądze a czasem również uiścić kary umowne.

Zarządzaniu ryzykiem w gospodarstwie w kontekście suszy omówił reprezentujący zarząd Concordia Polska TUW. Wskazał, iż w świetle ostatnich ustaleń dotyczących zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych, pojawia się możliwość ubezpieczania upraw od ryzyka suszy. Pakiety obejmujące to ryzyko znaleźć maja się w ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego już w przyszłym roku. Prelegent omówił również inne ryzyka, które w różnym stopniu rzutują na sytuację i kondycje ekonomiczną gospodarstw i wskazał sposoby ochrony przed nimi, jakie są dla rolników dostępne.

Z kolei w wykładzie z zakresu zarządzania finansami w gospodarstwie rolnym zwrócono uwagę na fakt, iż prowadzący gospodarstwo nie ma wpływu na warunki pogodowe, otoczenie rynkowe czy zdarzenia losowe. Są jednaj czynniki kształtujące koszty produkcji i przychody z niej, które warto przeanalizować i poprawić. Prelegent zauważył przy tym, jak niewielu rolników dokładnie liczy koszty ponoszone przy prowadzeniu działalności, z czego często wynikają mylne wnioski dotyczące opłacalności produkcji w danej branży. Jednym ze skutecznych sposobów poprawy opłacalności produkcji, a zarazem poprawy konkurencyjności gospodarstwa może być zmiana formy prowadzenia działalności Rolniczej.

W Polsce działa zaledwie kilkaset spółdzielni rolnych, podczas gdy w pozostałych krajach UE funkcjonuje ich 22 tysiące i jest to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności rolniczej. Popularnością cieszą się wśród rolników zachodnich również spółki, podczas gdy u nas na taką formę działalności decydują się bardzo nieliczni. Ostra konkurencja rynkowa skłaniać zaś powinna do zweryfikowania przez naszych rolników niechęci do zrzeszania i współdziałania.

Bardzo interesujące były zagadnienia dotyczące techniki rolniczej w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju nowoczesnych maszyn rolniczych. Przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania w kombajnach zbożowych i maszynach uprawowych, o których szerzej napiszemy w najbliższych wydaniach Biuletynu LIR.

Dużym zainteresowaniem cieszył się blok tematyczny dla producentów trzody chlewnej. Tematem wzbudzającym szczególne emocje wśród zgromadzonych gości był problem ASF. Z ust publiczności słychać można było wiele krytycznych opinii odnośnie takich kwestii jak choćby praca służb weterynaryjnych, czy redukcji populacji dzików. Poruszano ponadto istotne kwestie żywienia zwierząt paszami wyprodukowanymi bez udziału roślin transgenicznych, integrację poziomą i pionową branży, a także możliwości poprawa konkurencyjności polskiej i unijnej wieprzowiny na globalnym rynku.

Dużo miejsca w trakcie konferencji poświęcono zagadnieniom agrotechniki, ogromnemu znaczeniu układanie skutecznego programu ochrony zbóż i rzepaku, właściwej strategii ochrony roślin to znaczy takiej, aby koszt związany z wybraną strategią nie był wyższy od uzyskanych korzyści. W trakcie konferencji podkreślono jak dużym problemem w Polsce jest bardzo zły stan gleb. Zakwaszenie powoduje ich degradację i ogranicza plonowanie roślin. Mamy więc do czynienia nie tylko z problemem gospodarczym, ale także ekologicznym.

O znaczeniu wapnowania gleb mówiliśmy już, jako Lubelska Izba Rolnicza wielokrotnie na organizowanych przez nas konferencjach, szkoleniach, a także pisaliśmy na łamach wydawanego przez nas Biuletynu Lubelskiej Izby Rolniczej. Dyskusja i debata na Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie potwierdziła ogromne znaczenie tych działań.

Waldemar Banach
Dyrektor Biura LIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.