Sekretarz stanu Szymon Giżyński otworzył dzisiaj międzynarodową konferencję pt. „Adekwatne i dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla rolników w Europie”, którą zorganizowana została wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

–  Odmienne systemy zabezpieczenia społecznego rolników i innych grup pracowników funkcjonują nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, we Francji czy w Austrii – podkreślił sekretarz stanu.

– Już w samej nazwie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tkwi idea tego systemu -zakorzenionego w polskiej tradycji: oddolnej, solidarnej, wiejskiej samoorganizacji. Tak bliskiej przecież zasadzie pomocniczości, stanowiącej filar katolickiej nauki społecznej i tym samym – europejskiej tożsamości podkreślił sekretarz stanu Szymon Giżyński.

Celem konferencji było porównanie odrębnych systemów ubezpieczenia społecznego rolników w Europie oraz zapoznanie jej uczestników ze złożonością uwarunkowań determinujących kształt tych systemów. Instytucje powołane do realizacji zadań ubezpieczenia społecznego rolników są podmiotami wyspecjalizowanymi w obsłudze tej grupy zawodowej, tym samym potrafią skutecznie odpowiadać na jej potrzeby. Taką instytucją w Polsce od 1991 roku jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Prelekcje podczas konferencji wygłosili przedstawiciele instytucji należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP):

  • Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) – Niemcy
  • Mutualité Sociale Agricole (MSA) – Francja
  • Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) – Finlandia
  • Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) – Austria
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – Polska

Sieć ENASP powstała, aby wspólnie określać nowe cele w ubezpieczeniu społecznym rolników, chronić interesy ludności rolniczej w oparciu o zasadę solidarności i spójności terytorialnej. ENASP reprezentuje interesy ubezpieczenia społecznego rolników na forum władz unijnych oraz stanowi skuteczną platformę wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy jej członkami i innymi partnerami w ubezpieczeniach społecznych. ENASP reprezentuje ponad 15,3 mln świadczeniobiorców. Rocznie realizuje łącznie 45 mld euro świadczeń finansowych.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.