Cel programu: Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Wskaźnik osiągnięcia celu: Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.: masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu [Mg]
Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 200 000 Mg

Budżet

Budżet na realizację celu programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do  100 000 tys. zł.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2020, przy czym:

  1.  zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do    30.06.2020 r.;
  2. środki wydatkowane będą do 31.12.2020 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski będą składane do dnia 20.12.2019 r.
 

Koszty kwalifikowane

  1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane;
  2. Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Formy dofinansowania

           Dotacja

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Beneficjenci

  1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dokumenty

program_2.8.pdf

program_2.8.pdf - (466,21 KB) Treść programu priorytetowego

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.