W dniu 4 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowa „Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Radosław Klekot - Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. Wśród zaproszonych gości oprócz prelegentów był Pan Marcin Duszek Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkół rolniczych i instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu województwa lubelskiego, powiatu bialskiego i powiatów ościennych.

Konferencja skierowana była do właścicieli gospodarstw rolnych, rodziców uczniów, uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Szkoła prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego na konferencji reprezentował Pan Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Sekretarz w swoim wystąpieniu przedstawił temat „Przygotowanie młodzieży do bezpiecznej pracy w rolnictwie” nawiązując do tradycji rolniczych, historii naszej ojczyzny, przywiązania mieszkańców wsi do kultury i religii w codziennym życiu. Podkreślił również uznanie dla działalności społecznej i kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich, jak również dla działalności społecznej ochotniczych straży pożarnych, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców wsi, jak również służą pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Kolejnym prelegentem konferencji naukowej była Pani Aleksandra Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która zapoznała uczestników konferencji z realizowanym programem „Wizja ZERO prewencji w rolnictwie”. Pani Prezes przedstawiła informacje o organizowanych przez KRUS konkursach dotyczących bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które kierowane są nie tylko do dorosłych ale również do dzieci i młodzieży.

Na temat „Niebezpiecznych gatunków roślin wokół nas” mówił Pan Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a Pan Mirosław Nakonieczny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przedstawił zasady „Bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie”.

Kolejny referat o „Zagrożeniach wypadkowych dzieci w gospodarstwie rolnym” przedstawił Pan Piotr China z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, który w emocjonalny sposób przedstawił dane statystyczne uzyskane z raportów policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, podkreślając ogromne znaczenie działań prewencyjnych nie tylko poszczególnych instytucji ale również i rolników.

Na zakończenie konferencji Pan Józef Karpiński - przedstawiciel Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych firmy NORT PARTNER z Torunia przedstawił zagadnienie „Ubezpieczeń OC w rolnictwie”.

Podczas konferencji w obecności Pana Szymona Giżyńskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej z Muzeum Wsi Lubelskiej, reprezentowanym przez Panią Bognę Bender-Motykę - Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.

Po konferencji zaproponowano zaproszonym gościom zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.

Uczestnicy konferencji otrzymali Biuletyny Lubelskiej Izby Rolniczej oraz broszury Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przed budynkiem szkoły zorganizowano wystawę maszyn rolniczych, które wystawiły firmy współpracujące z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.