W dniach 11-13 listopada 2019 r Lubelska Izba Rolnicza była organizatorem wyjazdu studyjnego-szkoleniowo do Obwodu Lwowskiego na Ukrainę. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali Pan Gustaw Jędrejek Prezes LIR, Antoni Skura Wiceprezes LIR, Pan Wiesław Orzędowski Dyrektor LODR w Końskowoli, Urząd Marszałkowski reprezentowała Pani Delfina Grossmann - Głowacka, Piotr Kuranc Kierownik Biura LIR O/Z w Zamościu, Dorota Frącek Kierownik Biura LIR O/Z w Chełmie, oraz delegaci i rolnicy. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników ze specyfiką produkcji rolniczej w gospodarstwach ukraińskich oraz uczestnictwo wmiędzynarodowej konferencji w ramach IV „Agro-Przemysłowej” Wystawy „EUROAGRO-2019”.

Po przekroczeniu granicy w godzinach popołudniowych zwiedzaliśmy gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją boczniaka, gdzie właścicielem jest przedsiębiorca chiński. W gospodarstwie prowadzony jest cykl zamknięty od cięcia drewna, pakowania w worki foliowe, zaszczepiania grzybnią i do procesu owocowania. W zakładzie uprawa boczniaka odbywa się na drobno ciętych wiórach z drewna. Cykl rozwojowy boczniaka składa się z dwóch faz – inkubacji ( wzrost grzybni) oraz owocowania ( tworzenie kapeluszy). Inkubacja przebiega w wysokiej temperaturze w 10-28 °C w wysokiej wilgotności w zacienieniu. Po okresie inkubacji worki z grzybnią przenoszone są do widnego pomieszczenia o dużej wilgotności nawet do 95 % z niższą temperaturą 10-20 °C. Jest to okres produkcji, każda grzybnia jest w stanie owocować przez okres 6 m-cy. Boczniaki są zbierane, pakowane i sprzedawane na lokalny rynek.

W drugim dniu pobytu tj. 12.11. uczestnicy wyjazdu wzięli udział w oficjalnym otwarciu międzynarodowej konferencji w ramach IV „Agro-Przemysłowej” Wystawy „EUROAGRO-2019”. Po oficjalnym otwarciu uczestnicy we własnym zakresie zwiedzali stoiska wystawiennicze z branży rolnej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko zorganizowane przez Lubelską Izbę Rolniczą przy współudziale Lwowskiej Izby Rolniczej. Wśród gości odwiedzających stoisko LIR byłi: zastępca dyrektora KOWR z Warszawy, dyrektor biura konsula RP we Lwowie, prezydent wraz z dyrektorem Lwowskiej Izby Rolniczej, dyrektor wydziału rolnictwa urzędu wojewódzkiego we Lwowie. Odwiedzających stoisko LIR, witał i udzielał różnych odpowiedzi Gustaw Jędrejek prezes zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej wraz ze swoim zastępcą Antonim Skurą. O godzinie 1130 rozpoczęła się oficjalnie międzynarodowa konferencja, w której uczestniczyli między innymi: prezes Gustaw Jędrejek i wiceprezes Antoni Skura oraz kierownik biura LIR w Zamościu Piotr Kuranc. W konferencji uczestniczyła Pani Małgorzata Gośniowska–Kola - zastępca dyrektora generalnego KOWR w Warszawie. Powiat tomaszowski reprezantował delegat LIR Stanisław Sawa.

Gustaw Jędrejek jako spiker polskiej delegacji mówił o roli i znaczeniu samorządu rolniczego, o naszych doświadczeniach dotyczących organizacji rynku zbytu i jego formach prawnych oraz o potrzebie wspólnego działania w ramach grup producenckich. Druga część konferencji miała charakter dyskusji panelowych w których tematem wiodącym był obrót ziemią. Ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zabezpieczenia się przed sprzedażą ukraińskiej ziemi obcemu kapitałowi. Ukraińcy kierowali liczne pytania pod adresem naszej delegacji dotyczące prawodawstwa w Polsce w zakresie obrotu ziemią i mechanizmów ochronnych jak i roli samorządu rolniczego w tym zakresie. Polscy przedstawiciele podkreślali znaczenie izb rolniczych oraz ich współpracę z KOWR w zakresie ochrony polskiego rynku ziemi.Strona polska zaproponowała, aby w przyszłości zorganizować wspólną konferencję dotyczącą aspektów prawnych obrotu ziemią na tle prawodawstwa europejskiego.

W tym dniu odwiedziliśmy także cmentarz Łuczakowski i centrum Lwowa.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie i zapoznanie się z funkcjonowaniem lwowskiego rynku hurtowego Szuwar – gdzie można się zaopatrzyć się we wszystkie produkty żywnościowe począwszy od warzyw, owoców, ryb, mięsa po słodycze i alkohole.

Pierwszym punktem ostatniego dnia wyjazdu było zwiedzanie fermy ślimaków, która to wzbudziła najwięcej emocji wśród uczestników. Gospodarstwo zwiedzaliśmy po sezonie, cała produkcja była już zmagazynowana w chłodni i czekała na sprzedaż. Dla celów dydaktyczno -szkoleniowych pozostała tylko część pokazowa gdzie wszyscy mogli zobaczyć jak wygląda cały cykl produkcyjny ślimaków. Cykl produkcyjny zaczyna się początkiem lutego, wybrane najcenniejsze sztuki reprodukcyjne odpowiednio karmione składają jaja z których wylęgają się młode ślimaki. Cały cykl trwa około 6 m-cy i odbywa się na otwartym terenie z dostępem do wody i słońca gdzie przenoszone są młode ślimaki.

Gospodarstwo swoją hodowlę prowadzi na obszarze 1 ha, posiada chłodnie, pomieszczenie reprodukcyjne, ogrzewany tunel i działkę do produkcji towarowej. Oprócz świeżych ślimaków sprzedawany jest także biały kawior ( jaja ślimaków) jako towar luksusowy do restauracji, śluz ze ślimaków do przemysłu kosmetycznego, oraz prowadzona jest wspomniana wcześniej działalność szkoleniowo- dydaktyczna.

Po zwiedzaniu fermy wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie do degustacji przygotowanych w różnych smakach ślimaków. Ciekawość wzięła górę i chyba wszyscy spróbowali jak smakuje bardzo elegancko podane wykwintne danie.

Zastaliśmy także zaproszeni do obejrzenia przedsiębiorstwa rolnego prowadzonego przez ukraińskiego przedsiębiorcę gospodarującego na powierzchni ok. 8000 ha. Gospodarstwo położone częściowo na terenie górzystym, gdzie uprawa rolna jest znacznie utrudniona. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną : pszenica ozima 2200 ha o średniej wydajności 7,5-8 t/ha, rzepak ozimy 950 ha o wydajności 3,5-4t/ha, kukurydza 742 ha, słonecznik 310 ha, jęczmień oz. 538 ha, jęczmień jary 434ha, i warzywa 120ha. Gospodarstwo wyposażone w silosy zbożowe o zdolności magazynowej ok. 3400t, suszarnie do zboża, podstawowy sprzęt do zbioru roślin i uprawy roli, w sezonie zatrudniane jest 110 osób. Cała produkcja rzepaku i soji jest eksportowana, natomiast   pozostała produkcja przeznaczona jest na eksport i rynek krajowy.

Ostatnim punktem programu jaki realizowaliśmy było odwiedzenie przedsiębiorstwa API TRADE. Jest to dostawca wysokiej jakości ukraińskiego miodu i produktów pszczelich. Oferuje homogenizowany miód akacjowy, lipowy, gryczany i wielokwiatowy. Firma współpracuje z drobnymi hodowcami od których kontraktuje miód, który następnie jest badany zgodnie z wymogami WIJHARS.Miód jest eksportowany między innymi do Polski, Niemiec i na Bliski Wschód.

Po bogatym w emocje dniu w godzinach wieczornych udaliśmy się w kierunku przejścia granicznego. Cel wyjazdu studyjno-szkoleniowego został w pełni zrealizowany.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.