W dniu 29 listopada 2019r. odbył się finał XI - ego Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE”. Przed finałem odbyły się eliminacje w szkołach, które przystąpiły do konkursu (5 uczniów z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do finału). Finał konkursu co roku odbywa się w innej szkole. Gospodarzem tegorocznego finału konkursu był Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim (powiat bialski). Inicjatorem konkursu był wieloletni kierownik PT KRUS w Białej Podlaskiej P. Janusz Filipiuk. Organizatorem konkursu była Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wśród młodzieży ponadgimnazjalnych szkół rolniczych znajomości zagrożeń życia i zdrowia oraz zasad bezpiecznej pracy osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych,
  • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP w środowisku oświatowym i w społeczeństwie,
  • popularyzowanie dotychczasowych osiągnięć oraz perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa z uwzględnieniem BHP.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa, w której składzie byli przedstawiciele PT KRUS w Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej, Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Białej Podlaskiej, Kuratorium Oświaty Delegatura w Białej Podlaskiej, Lubelskiej Izby Rolnicza Oddział Zamiejscowy Biura LIR w Białej Podlaskiej, LODR w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie.

W pierwszym etapie konkursu uczniowie pisali test składający się z 45 pytań. Po tym etapie nastąpiła przerwa, w czasie której komisja sprawdziła testy i wyłoniła 10 uczniów z największą liczbą punktów. W tym czasie uczestnicy konkursu wraz z opiekunami mogli zwiedzić Bazylikę Mniejszą w Janowie Podlaskim wraz z podziemiami bazyliki z grobowcem biskupa A. Naruszewicza.

W drugim etapie finaliści etapu pisemnego (w wylosowanej przez siebie kolejności) odpowiadali ustnie na zestaw 5 pytań, z których 3 były pytaniami problemowymi, a 2 szczegółowymi. W przerwie przed ogłoszeniem wyników młodzież klas mundurowych z ZS z Janowa Podlaskiego zaprezentowała pokaz umiejętności samoobrony i sztuki walki taekwon-do.

Komisja konkursowa zsumowała liczbę punktów uzyskanych z części pisemnej i ustnej przez poszczególnych uczestników konkursu i ustaliła kolejność uzyskanych przez nich miejsc Na zakończenie nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród dla 10 finalistów. Nagrodę ufundowaną przez Lubelską Izbę Rolniczą wręczył Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej P. Janusz Skrzypek.

Młodzież uczestnicząca w konkursie wykazała bardzo dobrą znajomość wiedzy z zakresu tematyki BHP w rolnictwie. Wszystkim uczestnikom oraz finalistom XI - ego Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W ROLNICTWIE MOŻNA PRACOWAĆ BEZPIECZNIE” gratulujemy wiedzy i życzymy, aby zdobyta wiedza przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.