3 grudnia 2019 roku, odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Łęcznej. W spotkaniu uczestniczyli delegaci LIR oraz zaproszeni goście: Gustaw Jędrejek –Prezes LIR, Janusz Skrzypek – Członek Zarządu LIR, Anita Morawska i Grzegorz Świerk – pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej oraz Paweł Ręba – pracownik Okręgowej stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Posiedzenie Rady Powiatowej LIR w Łęcznej prowadził przewodniczący Grzegorz Szewczak.

 

Na posiedzeniu poruszono wiele tematów. Paweł Ręba przybliżył szczegóły „Ogólnopolskiego programu do regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”, który będzie trwał do 2023 r. Dofinansowanie wyniesie odpowiednio: 300zł dla gospodarstw poniżej 25ha, 200zł dla gospodarstw od 25 do 50ha oraz 100zł dla gospodarstw od 50 do 75ha. Wniosek można ściągnąć ze stron Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, próbki może pobierać rolnik lub pracownik Stacji w oparciu o normę z 1997r. W fakturach powinna być podana minimalna ilość czystego składnika w procentowej zawartości oraz typ i rodzaj wapna. Rolnicy mają 12 miesięcy na wykonanie wapnowania.

Anita Morawska oraz Grzegorz Świerk omawiali temat zatrudniania cudzoziemców. Odpowiednie wnioski można składać również przez internet, konieczne jest wtedy posiadanie profilu zaufanego ePUAP. Jedynie konsulaty wymagają złożenia dokumentów w formie papierowej. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o niekaralności, jeżeli cudzoziemiec przebywa w swoim kraju również ksero pierwszej strony paszportu. Opłata wynosi 30zł. Poruszone zostały praktyczne aspekty dotyczące spełnienia procedur, co wywołało żywą dyskusję wśród delegatów.

Violetta Tobiasz prezentowała temat szkód łowieckich, w związku ze szkoleniem organizowanym z inicjatywy Lubelskiej Izby Rolniczej. Od momentu stwierdzenia szkody do jej zgłoszenia rolnik ma 3 dni. Szkody można zgłaszać min. Do odpowiedniego Koła Łowieckiego, Nadleśnictwa czy Urzędu Gminy. Ważne są uwagi w protokole, dzięki czemu można uruchomić procedurę odwoławczą. Rolnicy na przykładach podzielili się własnymi spostrzeżeniami.

Po przerwie Członek Zarządu LIR Janusz Skrzypek powiedział o spotkaniu Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w Kazimierzu Dolnym. Przedstawiciel Zarządu poruszył również tematy spotkania z Ministrem Rolnictwa w sprawie komisji suszowych oraz upowszechnienia ubezpieczeń czy dofinansowaniu przez LIR wyjazdów szkoleniowych.

Następnie głos zabrał Prezes LIR Gustaw Jędrejek. Wśród wielu tematów omówione zostały tegoroczne wyjazdy studyjno-szkoleniowe na Ukrainę czy do Niemiec. Prezes mówił również o planach Ministra Rolnictwa oddania większych kompetencji Izbom Rolniczym, o sprzedaży ziemi na tzw. słupy, o przejęciu wydawania rękojmi przez ODR oraz o pomocy Mecernasa w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej, co rozwiązało problemy wielu rolnikom.

DW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.