3 lutego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego akcji „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Przedstawiono też założenia tego przedsięwzięcia.  Wydarzenie  dotyczyło współpracy oraz działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Z taką inicjatywą wystąpił Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na czele z Sebastianem Trojakiem, członkiem zarządu województwa lubelskiego. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Zarządu Gustaw Jędrejek.

- Chciałbym abyśmy traktowali siebie po partnersku. Abyście mieli świadomość, że Urząd Marszałkowski jest partnerem, jest jednym z was, aby wśród nas nie było ważniejszych, mocniejszych, abyśmy wszyscy razem siebie wspierali, nawzajem pomagali. To jest dla mnie bardzo ważna chwila, ponieważ chciałbym zaprosić państwa do wspólnego projektu – powiedział Sebastian Trojak.

Głos zabrał również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.  – Jestem dumny z tego, że państwo wspólnie podpisaliście  list intencyjny, ponieważ przysłowie mówi:  „ze zgodą rosną małe sprawy, niezgoda może zniszczyć nawet te największe”. Liczę na to, że ta zgoda tutaj wyrażona pod auspicjami pana marszałka Sebastiana Trojaka zatriumfuje, bo to nie tylko kwestia przekazu dla rodziców i nie tylko kwestia kształcenia osób najmłodszych – oznajmił wicewojewoda.

Do współpracy  zachęcono organizacje, instytuty, związki i stowarzyszenia działające na rzecz pszczelarstwa i ochrony środowiska, a także szkoły i inne placówki prowadzące działalność edukacyjną, lokalne i regionalne media.  Do rozpoczynającej się akcji „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” przystąpiło ponad 40 partnerów.

 

LIST INTENCYJNY

w sprawie prowadzenia wspólnych działań
na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły
dla środowiska i człowieka

My, niżej podpisani,

świadomi ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich, mających decydujące znaczenie dla: 

  • bioróżnorodności flory regionu lubelskiego,
  • zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania całego ekosystemu,
  • zwiększenia wydajności roślin,
  • środowiska życia człowieka i zwiększania wartość jego dochodów,

działając w przekonaniu, że kontakty i wzajemne współdziałanie zapewniają doskonałe możliwości promocji tej tematyki, sprzyjają wymianie dobrych praktyk i doświadczeń
w zakresie ochrony pszczół i całego środowiska naturalnego oraz mają pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa,

 

deklarujemy wolę współpracy przy inicjowaniu i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych mających na celu uświadamianie znaczenia pszczoły dla środowiska i człowieka w 2020 roku, a także w latach następnych.

Sygnatariusze Listu (w kolejności alfabetycznej):

1.    Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
2.    Starostwo Powiatowe w Lublinie
3.    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
4.    Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
5.    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach
 
7.    Instytut Ogrodnictwa, Zakład Pszczelnictwa w Puławach
 
8.    Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
9.    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
10.           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
11.           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
12.           Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
 
13.           Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
14.           Kuratorium Oświaty w Lublinie
15.           Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie
16.           Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
17.           Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 
18.           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Reg.
 
19.           Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
 
20.           Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Lublin
 
21.           Lubelska Izba Rolnicza
22.           Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 
23.           Związek Sadowników RP
24.           Muzeum Wsi Lubelskiej
 
25.           Centrum Spotkania Kultur
 
26.           Biowet Puławy Sp. z o.o.
 
27.           Spółdzielnia Pszczelarska „Apis” w Lublinie
 
28.           Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.
 
29.           Magdalena Niedziałek „Dąbrówka” (Lubartowska 77)
30.           Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
 
31.           Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie
 
32.           Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim
 
33.           Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich
 
34.           Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
 
35.           Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka”
 
36.           Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej
37.           Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli
 
38.           Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
39.           Radio Lublin SA
 
40.           Kurier Lubelski
41.           Dziennik Wschodni
 
42.           Akademickie Radio Centrum UMCS      
 
43.           Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski

Źródło: LUW, UM

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/lubelskie-wspolnie-dla-pszczol/

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wsp%C3%B3%C5%82praca-na-rzecz-pszcz%C3%B3%C5%82-ponad-40-cz%C5%82onk%C3%B3w-podpisa%C5%82o-list-intencyjny

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.