Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Producenci rolni z województwa lubelskiego mogą składać wnioski do Komisji powołanych przez Wojewodę Lubelskiego o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Uwaga! Od 2020 r. następuje zmiana w procedurze szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy i sporządzanie protokołu będzie odbywało się przez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.

Stworzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacja ma na celu usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy. Aplikacja umożliwi automatyczną weryfikację zgłoszeń z zasięgiem suszy wyznaczonej na podstawie klimatycznego bilansu wodnego (KBW) i ustalonym poziomem strat w plonach.
 

Informujemy również, że Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub  lawinę oraz aktualne wzory protokołów są już dostępne na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w zakładce Komunikaty.

Źródło: LUW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.