Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne (Feedback mechanism) projektu rozporządzenia pn. Commission proposal for a delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 as regards the requirements for record keeping for operators in organic production (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów przez podmioty zajmujące się produkcją ekologiczną). Zmiany uszczegóławiają jakie dane należy notować w rejestrze i jak dokumentować prowadzoną produkcję ekologiczną.

 

Opinie do ww. projektu można zgłaszać na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12529-Organic-production-Requirements-for-keeping-records 

Termin nadsyłania opinii do KE upływa 11 maja 2021  (północ czasu brukselskiego).

Źródło: KRIR

Zachęcamy do zapoznania się z tym projektem i ewentualnego zgłoszenia uwag.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.