Lubelska Izba Rolnicza organizuje 9 – dniowe kolonie letnie wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2005 r. i których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę lub emeryturę, w okresie w jakim jest organizowany wypoczynek. Wszystkie pliki dot. koloni dostępne są do pobrania poniżej.

ZE WZGLĘDU NA BARDZO DUŻE ZAINTERESOWANIE TEGOROCZNYMI KOLONIAMI UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZOSTAJĄ WSTRZYMANE ZAPISY

REALIZAJCA BONU TURYSTYCZNEGO NIE JEST MOŻLIWA

Kolonie odbędą się w dniach 30 lipca -7 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza Morska", ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 600,00 (sześćset złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izby Rolniczej, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa, numer konta: BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem w tytule wpłaty:

cele statutowe oraz imię i nazwisko dziecka, termin turnusu.

Szczegółowe informacje dotyczące kolonii letnich znajdą Państwo w załączeniu.

Dowód wpłaty oraz wszystkie dokumenty (wraz z zaświadczeniem z KRUS-U potwierdzającym ubezpieczenie rodzica/opiekuna prawnego/ należy wypełnić i wysłać pocztą listem priorytetowym lub dostarczyć osobiście do biura Lubelskiej Izby Rolniczej: ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin

do dnia 2 lipca 2021 r. /piątek/

UWAGA! Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia (załącznik nr 1) wypełniają Państwo z datą rozpoczęcia turnusu. Wszystkie dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny na którego wystawione jest zaświadczenie KRUS

Osobą do kontaktu w biurze LIR jest Monika Chaberska, tel. /81/ 443 60 73.

„Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.

Kolonie letnie - pliki do pobrania

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.