29 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, powołanej na lata 2021 -2026. Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora LODR w Końskowoli powoływanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 721).  W imieniu Ministra nominacje wręczył Dyrektor LODR w Końskowoli - Wiesław Orzędowski.

Do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy LODR w Końskowoli należą:
- Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Agnieszka Filipek;
- Przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubelskiego: Tomasz Solis;
- Przedstawiciel Zarządu Województwa Lubelskiego: Ewa Szałachwiej;
- Przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej: Gustaw Jędrejek, Marta Gawron;
- Przedstawiciele zgłoszeni przez związki zawodowe rolników działające na obszarze województwa:

  • Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” - Andrzej Rusiński,
  • Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” - Tomasz Obszański,
  • Przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników - Krzysztof Bałka,
  • Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” - Mariusz Gołębiowski;

- Przedstawiciele zgłoszeni przez szkoły wyższe oraz instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi:

  • Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Prof. dr hab. Andrzej Woźniak,
  • Przedstawiciel Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach - Prof. dr hab. Janusz Podleśny;

- Przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby rolnictwa, działającej w obszarze województwa: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - Stanisław Buk.

Na posiedzeniu Rada ukonstytuowała się – ze swojego grona wybrano przewodniczącego Gustawa Jędrejka oraz wiceprzewodniczącego Andrzeja Rusińskiego.

W czasie posiedzenia podjęto uchwałę zatwierdzającą Plan działalności LODR na 2022 r. oraz zaopiniowano Plan finansowy LODR w Końskowoli.

Źródło: LODR w Końskowoli

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.