Dnia 27 września 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej LIR Powiatu Ryckiego w Urzędzie Miasta Ryki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Wojciech Piszczyński. W posiedzeniu uczestniczył Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR, Kierownik ARiMR Biura Powiatowego w Rykach Pan Piotr Łysoń, Pani Agnieszka Smyl – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Zenon Więk Wiceprezes SM Ryki.

Pani Agnieszka Smyl przedstawiła nowe stawki za usługi weterynaryjne w gospodarstwach rolnych.

Pan Piotr Łysoń omówił zasady udzielania wsparcia przez ARiMR na wymianę pokryć dachowych z eternitu oraz przedstawił informacje o składanych wnioskach do biura powiatowego.

Pan Zenon Więk zapoznał delegatów o bieżącym funkcjonowaniu spółdzielni mleczarskiej oraz planami na przyszłość.

Pan Gustaw Jędrejek - zaprezentował działania jakie podjął Zarząd LIR w zakresie złożonego wniosku do UOKiK w sprawie zbyt wysokiej ceny nawozów. Przypomniał też, że prosił o współpracę rolników, którzy kupowali nawozy w wysokiej cenie wiosną z datą produkcji z poprzedniego roku. Wtedy UOKiK miałby podstawy interweniować i pytać dlaczego dany sprzedawca sprzedaje nawozy, które są wyprodukowane rok wcześniej. Pan Gustaw Jędrejek przedstawił również stanowiska podjęte przez Zarząd LIR tj.: stanowisko w sprawie uruchomienia naboru wniosków na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, w sprawie importu zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy, w sprawie urealnienia dopłat rolniczych oraz w sprawie zwiększenia limitów wycinki drzew na cele opałowe z zasobów Lasów Państwowych. Przedstawił też działania jakie Zarząd podjął w zakresie publikacji książki Nasza Planeta, która w sposób skrajnie negatywny przedstawia produkcję rolniczą w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarczych.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.