– Cieszę się, że szkoły rolnicze przeżywają swoisty renesans i absolwenci szkół podstawowych coraz częściej wybierają naukę właśnie w tych szkołach – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszego spotkania z dyrektorami ministerialnych szkół rolniczych. W spotkaniu wzięła udział również sekretarz stanu Anna Gembicka.

Dyrektorzy szkół prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjechali dziś do Warszawy na spotkanie z wicepremierem Kowalczykiem i wiceminister Gembicką.

– Wprawdzie rok szkolny trwa już od kilku miesięcy, ale nowy rok kalendarzowy jest zawsze doskonałą okazją do podsumowań oraz nakreślania nowych planów i zamierzeń, a temu m.in. ma służyć dzisiejsze spotkanie – zwrócił się minister rolnictwa i rozwoju wsi do dyrektorów szkół.

Perspektywy rozwoju i wyzwania

– Chciałbym, aby szkoły rolnicze były ośrodkami wdrażania do rolnictwa postępu technicznego. Wiem, że trudno jest dziś zatrudnić nauczycieli niektórych zawodów. Kształcenie zawodowe jest bardziej kosztowne niż ogólne – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

– W nowym budżecie zwiększamy środki dla szkół rolniczych, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie inwestycje zostaną dofinansowane zgodnie z oczekiwaniami – dodał wicepremier.

Sport i kultura

Wicepremier Kowalczyk zapowiedział popularyzowanie w szkołach sportu i organizację sportowych igrzysk.

– Szkoły rolnicze to nie tylko nauka zawodu, to także liderzy kultury. Chcemy nawiązywać do dobrych tradycji rozwoju sportowego i kulturalnego uczniów. Biedzimy chcieli popularyzować gry sportowe i organizować igrzyska sportowe. Zależy mi na tym, aby wszystkie szkoły brały w nich udział, bo to dobry sposób integracji środowisk uczniowskich – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zachęcił także do włączania się w krzewienie kultury ludowej i kultywowanie tradycji, w tym do współpracy z Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Popularyzacja ubezpieczeń rolniczych

Wicepremier Kowalczyk zaznaczył też, że ważnym wyzwaniem w dobie zmieniających się warunków klimatycznych jest upowszechnienie ubezpieczeń upraw i zwierząt. Zaapelował do nauczycieli o dołożenie starań w celu promocji wśród rolników kompleksowych rozwiązań w tym zakresie wprowadzonych w ubiegłym roku.

Strategia kształcenia

Ważną częścią dzisiejszego spotkania było omówienie dokumentu Strategia kształcenia rolniczego w szkołach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2023–2028.

– Celem opracowania aktualnej Strategii było usystematyzowanie zarządzania rozwojem kształcenia rolniczego, tak aby było ono dostosowane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa – wyjaśniła wiceminister Anna Gembicka.

Sekretarz stanu przedstawiła przyjęte cele strategiczne. Są to:

  • efektywne zarządzanie oświatą rolniczą na szczeblu ministerstwa i szkoły rolniczej;

  • unowocześnienie procesu kształcenia i podniesienie jakości nauczania w szkołach rolniczych oraz dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarstw rolnych i lokalnego rynku pracy;

  • rozwój kształcenia ustawicznego;

  • promocja i upowszechnianie oferty szkół rolniczych;

  • promocja dziedzictwa kulturowego wsi (nowy cel strategiczny).

– Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentem i wykorzystania jego założeń w przyszłych planach pracy szkół – powiedziała wiceminister Gembicka.

Podziękowania

– Chcę podziękować za Państwa trud i wysiłek na rzecz rozwoju oświaty rolniczej, podejmowany nieraz w bardzo wymagających okolicznościach, jak to miało miejsce w okresie pandemii czy po wybuchu wojny w Ukrainie – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wiceminister Gembicka podziękowała dyrektorom szkół rolniczych za zaangażowanie we współorganizację półfinałów VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów.

– Dzięki doskonałej współpracy wydarzenia te mogły odbyć się we wspaniałej atmosferze i na tak wysokim poziomie – zaznaczyła sekretarz stanu.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.