31 stycznia 2023 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa z inicjatywy Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Prezydiów Komisji Zarządzających Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. W wydarzeniu udział wzięli Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR oraz Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Celem spotkania było opracowanie jednolitej koncepcji działań w zakresie promocji polskiej żywności w kraju i za granicą. Rozmawiano o strategii, nowych kanałach i narzędziach komunikacji, a także o wspólnych inicjatywach na rzecz budowy silnej marki polskiej żywności.

Poruszono także problem dezinformacji żywnościowej polegającej na szerzeniu fake newsów dotyczących polskiej żywności. Podkreślono, że przeciwstawianie się atakom medialnym jest wyzwaniem dla producentów, organizacji branżowych oraz instytucji publicznych. Niezbędna jest współpraca w tym zakresie i uświadamianie opinii publicznej poprzez przekazywanie rzetelnych informacji, merytorycznych argumentów i wyników badań naukowych.

Źródło: KOWR, Zdjęcia: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.