Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie tych wyników sporządzane są Listy odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie poszczególnych województw. Warunkiem utworzenia tej listy jest m.in. coroczne prowadzenie na terenie województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO w danym gatunku oraz publikowanie ich wyników.

LOZ roślin bobowatych grubonasiennych zalecanych do uprawy na terenie woj. lubelskiego w 2023 roku można znaleźć pod linkiem: https://coboru.gov.pl/PlikiWynikow/48_2023_LZO_2_.pdf

Na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli w Pożogu II od wielu lat prowadzone są doświadczenia PDO z ziemniakami jadalnymi i skrobiowymi oraz pszenicą ozimą, a od 2021 r. również z bobikiem.

Odmiany bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz soi, umieszczone na ,,liście” (Tab.1) odznaczyły się w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach woj. lubelskiego.

Tab.1 Wykaz odmian bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy w woj. lubelskim w 2023 r.

Źródło: LODR

Gatunek

Odmiany rekomendowane do uprawy

BOBIK

1 – Apollo

2 – Bobas

3 – Capri

4 – Fanfare

GROCH SIEWNY

1 – Astronaute

2 – Nemo

3 – Ostinato

4 – Tarchalska

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

1 – Agat

2 – Furman

3 – Koral

4 – Roland

ŁUBIN ŻÓŁTY

1 – Mister

2 – Puma

3 – Salut

SOJA

1 – Amiata

2 – Sirelia

3 – Acardia

4 – Achillea

5 – Albiensis

6 – Aurelina

7 – ES Comandor

9 – ES Governor

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.