W dniu 19 stycznia 2023 roku, w ramach polityki promocyjnej UE, Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej ósme już zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych” jak i tzw. programów „wielonarodowych”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich. W ww. zaproszeniu, które tak jak w roku ubiegłym zostało podzielone na 15 odrębnych tematów do wyboru, w tym 9 tematów w ramach programów „prostych” i 6 tematów dotyczących programów „wielonarodowych”, określone zostały m.in. szczegółowe cele, harmonogram prac, dostępny budżet, kryteria wyboru, rodzaje kwalifikujących się działań, przepisy finansowe, czy procedura składania wniosków.

Podobnie jak miało to miejsce we wcześniejszych latach, i w tym roku szczególny nacisk położono na promowanie produktów i metod upraw, które bezpośrednio wspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak produkty ekologiczne, świeże owoce i warzywa, w kontekście zbilansowanej diety oraz zrównoważone rolnictwo. Ponadto programy powinny również informować konsumentów o różnych unijnych systemach jakości lub promować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości UE, a także różnorodność i autentyczność produktów europejskich.

Złożone projekty zostaną ocenione w szczególności pod kątem kryteriów zrównoważonej produkcji i konsumpcji, zgodnie z celami klimatycznymi i środowiskowymi Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskim Zielonym Ładem i strategią „od pola do stołu”.

Na współfinansowanie programów w 2023 r. KE przyznała łącznie kwotę 185,9 mln EUR.  Z całkowitego budżetu aż 176,4 mln EUR przeznaczono na współfinansowanie programów promocyjnych, które zostaną wybrane spośród złożonych w 2023 roku propozycji, w następstwie ogłoszonych przez KE ww. zaproszeń. 9,5 mln EUR przydzielono natomiast na inicjatywy własne KE.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań w ramach zaproszeń na programy „proste” wynosi 89 mln EUR, zaś budżet na programy, w których uczestniczy wiele państw szacuje się na 87,4 mln EUR.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 20 kwietnia 2023 r., o godzinie 17.00. Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem specjalnego portalu, począwszy od dnia 2 lutego 2023 r.

Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają dofinansowanie.

Zaproszenia zarówno na programy „proste”, jak i na programy „wielonarodowe” zostały zamieszczone na portalu Search Funding & Tenders (ec.europa.eu).

Zapraszamy do składania wniosków i aplikowania o unijne środki na promocję produktów rolno-spożywczych!

Więcej informacji:

Informacja KE, na temat nowego naboru do składania wniosków/propozycji programów promocyjnych.

Roczny program prac na 2023 r., w zakresie unijnej polityki promocyjnej.

Szczegóły dotyczące polityki UE, w zakresie promocji produktów rolnych.                

Jak aplikować, tj. kolejne etapy składania wniosków, najczęstsze błędy, zadawane pytania, kwalifikujący się beneficjenci, czy inne porady dla wnioskodawców.

Źródło: KOWR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.