W dniach 14-17 lutego 2023 r. w Ustroniu odbyło się Polsko-Węgierskie Seminarium Naukowe w ramach XV Szkoły Zimowej im. prof. Mariana Różyckiego pt. „Wieprzowina najwyższej jakości – charakterystyka, identyfikacja, wiarygodność”. Podczas wydarzenia KOWR zaprezentował pilotażowy projekt Paszportyzacja polskiej żywności.

Organizatorem seminarium był Instytut Zootechniki PIB w Krakowie – Zakład Hodowli Trzody Chlewnej we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie – Katedrą Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych z Pracownią Hodowli Trzody Chlewnej i Katedrą Genetyki oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Katedrą Hodowli Zwierząt.

W wydarzeniu uczestniczyło szerokie grono fachowców związanych z chowem i hodowlą świń, w tym liczną grupę stanowili przedstawiciele Węgierskiego Uniwersytetu Rolniczo-Przyrodniczego oraz stowarzyszeń hodowców świń. Uczestnicy seminarium mieli możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie perspektyw dla uzyskiwania mięsa poza hodowlami oraz na temat wad produkcyjnych występujących podczas hodowli świń. Uczestnicy mogli się także dowiedzieć jak funkcjonuje przemysł wieprzowy na Węgrzech oraz jak prowadzona jest edukacja, badania i hodowla w węgierskim sektorze trzody chlewnej.

Ważnym punktem seminarium było przedstawienie informacji na temat innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu wsparcie jakości polskiej wieprzowiny. Podczas tej sesji plenarnej Anna Mączka, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji KOWR, przybliżyła koncepcję projektu Paszportyzacja polskiej żywności, jako innowacyjnego narzędzia, które ma na celu wsparcie polskich producentów rolnych w poświadczaniu jakości i bezpieczeństwa wytwarzanej przez nich żywności. Podczas prezentacji Anna Mączka przedstawiła genezę powstania projektu, fazy jego realizacji oraz korzyści jakie można osiągnąć po jego ewentualnym wdrożeniu. Następnie temat paszportyzacji został rozbudowany w prezentacji Zleceniobiorcy pilotażu projektu, tj. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, który przedstawił rolę administracji publicznej w „paszportyzacji żywności” oraz poinformował o stanie obecnym, perspektywach i doświadczeniach uzyskanych podczas realizacji tego projektu. O nowoczesnych technologiach identyfikacji i wsparcia produkcji w „paszportyzacji” wypowiedział się także Poznański Instytut Technologiczny, który współpracuje z NASK-PIB przy realizacji tego projektu.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności docelowo przewiduje budowę i wdrożenie w Polsce systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych na kluczowych etapach łańcucha dostaw produktów AGRO. Narzędzie to może się przyczynić do zapewnienia uczestnikom rynku niepodważalnej informacji o zrównoważonej produkcji żywności.

Źródło: KRUS

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.