Koszty Polski spowodowane udostępnieniem tranzytowych korytarzy solidarnościowych dla eksportu ukraińskiego zboża drogą lądową, a także postulaty dotyczące pomocy dla europejskich producentów rolnych oraz udrożnienia eksportu ukraińskich płodów rolnych to najważniejsze tematy, które poruszył podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra na XXXV Konferencji Europy Karpat w Krasiczynie.

 

Wiceminister Ciecióra wziął udział w panel dyskusyjnym: Bezpieczeństwo żywnościowe i strategiczna autonomiczność UE wobec wojny na Ukrainie. Był to spotkanie otwarte z udziałem rolników i samorządowców z Podkarpacia. W panelu tym uczestniczyli także komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wiceminister rolnictwa Słowacji Martin Kováč (on-line) oraz przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Polityki Rolnej i Gruntowej Oleksandr Gaydu.

Obciążenia Polski związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego

Jak zauważył wiceminister Ciecióra, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest głównym celem Wspólnej Polityki Rolnej. Polska ma zaś wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe także dzięki udostępnieniu tranzytowych korytarzy solidarnościowych dla eksportu ukraińskiego zboża drogą lądową.

Sekretarz stanu podkreślił, że generuje to koszty dla Polski, m.in. przez obciążenie infrastruktury magazynowej i transportowej. Powoduje to też niepokoje społeczne wśród rolników, zwłaszcza w regionie południowo-wschodniej Polski. Polska stała się bowiem nie tylko krajem tranzytowym, ale także docelowym dla ukraińskiego eksportu rolnego.

Pomoc dla rolników – postulaty Polski

– Uważamy, że Komisja Europejska powinna pilnie podjąć działania zapobiegające narastaniu trudności unijnych producentów, spowodowanych bardzo poważnym wzrostem importu produktów rolnych z Ukrainy na rynek UE – powiedział wiceminister Krzysztof Ciecióra.

Podsekretarz stanu przypomniał, że wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wystąpił na początku lutego 2023 r. z wnioskiem do Rady Ministrów w sprawie uruchomienia dla nich pomocy. Polska wystąpiła równocześnie z wnioskiem do Komisji Europejskiej, aby pomoc ta mogła być sfinansowana z rolniczej rezerwy kryzysowej KE. Wsparcie będzie polegało na dopłatach dla rolników do sprzedanych zbóż: pszenicy i kukurydzy.

Postulaty dotyczące udrożnienia eksportu

Podsekretarz stanu podkreślił, że nie należy zapominać o konieczności rozbudowy infrastruktury umożliwiającej eksport ukraińskich produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich.

– Likwidacja „wąskich gardeł” jest pilnym zadaniem niezbędnym dla ograniczenia skali głodu w krajach wykorzystujących dotychczas ukraińskie zboże i inne produkty sektora rolnego. Polska pozostaje istotnym ogniwem wsparcia Ukrainy w eksporcie produktów rolnych. W związku z tym liczy na większe zaangażowanie i wymierną pomoc ze strony Komisji Europejskiej w zakresie korytarzy solidarnościowych – powiedział wiceminister Ciecióra.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.