Sekretarz stanu Ryszard Bartosik uczestniczył w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych w Bukareszcie w Rumunii, pod przewodnictwem premierów obu krajów. Podczas konsultacji rozmawiał z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rumunii Sorinem Moise. Spotkanie służyło zacieśnieniu współpracy polsko-rumuńskiej i omówieniu ważnych tematów z zakresu rolnictwa oraz bieżącej agendy UE.

Trudna sytuacja rynkowa

Wiceministrowie rolnictwa Polski i Rumunii zgodzili się, że współpraca obu państw staje się szczególnie aktualna w kontekście negatywnych skutków nadmiernego importu produktów rolnych z Ukrainy. Obydwa kraje, jako graniczące z Ukrainą, są mocno dotknięte tym problemem.

Rozmówcy uznali, że konieczne jest uruchomienie pomocy dla rolników z rezerwy kryzysowej ze środków UE i podjęcie innych pilnych działań zmierzających do rozwiązania tej trudnej sytuacji.

Sekretarze stanu wyrazili przekonanie, że w obliczu tego problemu cenne może być wzmocnienie współpracy między polskimi i rumuńskimi organizacjami rolniczymi.

Rozmowy o Wspólnej Polityce Rolnej

Kolejnym tematem rozmów były pierwsze doświadczenia we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej i jej roli w kontekście odbudowy po pandemii i wojnie w Ukrainie. Sekretarz stanu Ryszard Bartosik podkreślił, że Polska ma nadzieję na aktywną wymianę informacji i doświadczeń z Rumunią z realizacji planów strategicznych WPR, zwłaszcza w obszarze nowych instrumentów wsparcia, ekoschematów czy wsparcia na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

Wiceminister Bartosik podkreślił, że w Polsce ekoschematy zostały skonstruowane tak, aby mogły z nich skorzystać małe i średnie gospodarstwa rolne, głównie do 50 hektarów.

– Staraliśmy się – zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – budować ekoschematy w sposób przyjazny dla gospodarstw rolnych – zaznaczył sekretarz stanu.

Projekt dotyczący redukcji środków ochrony roślin – zastrzeżenia

Kolejnym tematem rozmów był projekt rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Wiceministrowie podkreślili, że Polska i Rumunia wyrażają podobne zastrzeżenia wobec projektu, m.in. dotyczące konieczności uzupełnienia przez Komisję Europejską oceny wpływu czy też przedstawienia analiz ilościowych dla tego rozporządzenia.

– Powinniśmy dążyć do wypracowywania wspólnego stanowiska do prezentowania w ramach prac na poziomie Rady – podkreślił wiceminister Bartosik.

Sekretarz stanu w polskim resorcie rolnictwa zaznaczył, że Polska nie może zaakceptować przeniesienia na poziom państw członkowskich 50 proc. celów redukcyjnych stosowania środków ochrony roślin i ryzyka związanego z ich użyciem, ujętych w strategii Od pola do stołu. Dodał, że mamy także zastrzeżenia dotyczące całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych czy obowiązkowego doradztwa.

Inne obszary współpracy dwustronnej

Wiceministrowie rozmawiali ponadto o możliwościach współpracy dwustronnej w zakresie kształcenia rolniczego w szkołach średnich.

– Polska jest otwarta na podjęcie rozmów ze stroną rumuńską w zakresie kształcenia rolniczego w szkołach nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zaznaczył polski wiceminister.

Podsumowanie

Podsumowując rozmowy, ministrowie podkreślili, że w obecnej sytuacji politycznej kluczowa jest jedność i solidarność wobec wspólnych zagrożeń i problemów. Zadeklarowali gotowość do mówienia wspólnym głosem na forum UE w interesie rolników naszych obu krajów.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.