Sekretarz stanu Anna Gembicka uczestniczyła w formule online w regionalnym spotkaniu przygotowawczym przed spotkaniem podsumowującym 2 lata procesu Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ. Celem regionalnego spotkania jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i wniosków z wysiłków przedstawicieli poszczególnych państw, czyli tzw. krajowych Convenorów w zakresie działań następczych po Szczycie w regionie Europy i Azji Środkowej.

 

Cel spotkania

Kluczowe przesłania posłużą jako zbiorowy regionalny wkład w wydarzenie podsumowujące 2 lata procesu Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ w Rzymie 24-26 lipca 2023 r.

Funkcja Convenora

Wiceminister Anna Gembicka pełni funkcję krajowego Convenora procesu Szczytu Systemów Żywnościowych ONZ, odpowiadając m.in. za zorganizowanie Dialogu Krajowego i przygotowanie tzw. ścieżki krajowej w 2021 r.

Polskie działania

Wiceminister Gembicka zabrała głos jako pierwszy z głównych prelegentów w panelu: Transformacja systemów żywnościowych jako przyspieszenie SDG (Celów Zrównoważonego Rozwoju – ang. Sustainable Development Goals).

W swoim wystąpieniu omówiła polskie działania w zakresie transformacji systemów żywnościowych, podkreślając, że transformacja kierunku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ma ścisły związek z krajowymi priorytetami Polski przyjętymi dla wielu celów Agendy 2030.

Wiceminister Gembicka w szczególności zwróciła uwagę na kontekst bezpieczeństwa żywnościowego.

– Transformacji systemów żywnościowych nie można mierzyć wyłącznie postępem technologicznym, innowacyjnością czy cyfryzacją i ochroną klimatu. Najważniejszą miarą podejmowanych działań powinno być bezpieczeństwo żywnościowe i jakość życia mieszkańców. Bezpieczeństwo żywnościowe staje dziś na równi z bezpieczeństwem obronnym i energetycznym i ta sytuacja ma wpływ na cele transformacji żywnościowej – podkreśliła sekretarz stanu.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.