Na stronie internetowej KOWR został opublikowany podręcznik pn. „Jak założyć i prowadzić Spółdzielnię Energetyczną?”, opracowany w ramach projektu „RENALDO – Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii”.

Celem podręcznika jest przedstawienie zasad zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, określenie korzyści wynikających z różnych modeli biznesowych, przedstawienie „krok po kroku” działań koniecznych do założenia spółdzielni energetycznej, przygotowanie wzorów niezbędnych dokumentów oraz zidentyfikowanie przeszkód w ich rozwoju.

Podręcznik podzielono na cztery zasadnicze części. We wstępie opisano projekt RENALDO, wskazano cel i zakres opracowania oraz odniesiono się do definicji spółdzielni energetycznych, korzyści z ich działalności, a także planowanych zmian prawnych.

Podręcznik opisuje także proces założenia spółdzielni energetycznej od lokalizacji i uwarunkowań technicznych poprzez opis działań koniecznych do powołania i prowadzenia spółdzielni energetycznej po procedurę zgłoszenia do wykazu spółdzielni energetycznych prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Opracowanie zawiera także opis działalności spółdzielni energetycznej, w tym obrót energią elektryczną, relacje z podmiotami zewnętrznymi i rozliczenia wewnętrzne. Podręcznik zawiera także przykładowe dokumenty i informacje dodatkowe jak wzór statutu spółdzielni, wzór umowy sprzedaży pomiędzy spółdzielnią a członkiem odbiorcą oraz wzór umowy pomiędzy spółdzielnią a członkiem wytwórcą, a także wniosek do KOWR.

O projekcie „RENALDO”

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska zaakceptowała złożony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt pt. „Rozwój obszarów wiejskich poprzez odnawialne źródła energii - Renew(able) your Region - RENALDO” polegający na udzieleniu wsparcia eksperckiego w przygotowaniu do utworzenia pilotażowych spółdzielni energetycznych na terenie województwa podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Projekt finansowany jest w 100% przez Komisję Europejską w ramach unijnego Programu Reform Strukturalnych i Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI).

W realizację projektu zaangażowane zostały następujące podmioty: Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) – koordynator projektu, Fundacja 100 procent energii odnawialnej (100%), Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR).

Materiały i podręcznik

Wszelkie materiały i opracowania przygotowane w ramach projektu są dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako organu nadzorującego spółdzielnie energetyczne, w celu ich efektywnego wykorzystania przez gminy i lokalne społeczności zainteresowane zakładaniem takich spółdzielni, pod linkiem: https://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne/projekt-rozwoj-obszarow-wiejskich-poprzez-odnawialne-zrodla-energii-renew(able)-your-region-renaldo.

Źrodło: KOWR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.