Celem konferencji pt. Europejski Sektor Mleka: Szanse i Wyzwania, która odbyła się w Brukseli z udziałem sekretarza stanu Ryszarda Bartosika, była dyskusja na temat szans i wyzwań europejskiego sektora mleczarskiego.

 

Głównymi tematami wystąpień były:

  • sektor mleczarski w Krajowym Planie Strategicznym WPR;
  • europejski sektor mleczarski;
  • aktualna sytuacja w polskim sektorze mleczarskim.

Potencjał polskiego sektora mleczarskiego

Konferencja była okazją do zaprezentowania potencjału polskiego sektora mleczarskiego i poinformowanie o najważniejszych sprawach związanych z jego rozwojem.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował, że polski sektor produkcji mleka podąża za zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi, rozwijając się i utrzymując dużą konkurencyjność. Widoczne są w nim trendy dominujące w mleczarstwie europejskim i światowym.

Sektor mleczarski w PS dla WPR

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zaprezentował, w jaki sposób sektor mleczarski został uwzględniony w polskim Krajowym Planie Strategicznym dla WPR.

– Polski Plan Strategiczny w sposób kompleksowy uwzględnia potrzeby krajowego sektora mleczarskiego i powiązanej z nim działalności rolniczej – podkreślił wiceminister Bartosik.

Wiceszef resortu rolnictwa poinformował, że w ramach Planu producenci mleka mogą, tak jak dotychczas, korzystać na zasadach ogólnych ze wszystkich instrumentów wsparcia bezpośredniego. Jednocześnie w Planie Strategicznym przewidziano kontynuację instrumentów wsparcia ukierunkowanych na producentów mleka.

Wiceminister Bartosik dodał też, że w 2020 r. po raz pierwszy w Polsce zostało uruchomione działanie pn. Dobrostan zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie to od 2023 r. jest zastąpione ekoschematem pn. Dobrostan zwierząt w ramach Krajowego Planu Strategicznego.

Sekretarz stanu wymienił również inne ważne interwencje, takie jak zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, rozwój małych gospodarstw oraz premie dla młodych rolników.

Konferencja

Organizatorem konferencji była Polska Izba Mleka we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wydarzeniu uczestniczyli komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski wraz z innymi przedstawicielami Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, a także osoby ze stałych przedstawicielstw innych krajów, tj. radcy rolni i radcy handlowi.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i była okazją do wymiany zdań między przedstawicielami branży, Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.