Na ostatnim posiedzeniu Sejm RP jednogłośnie przyjął przygotowaną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustawę o biogazowniach rolniczych i biopaliwach. Przewidywane efekty wprowadzenia nowych przepisów to m.in. dodatkowe zyski dla polskich rolników, obniżenie kosztów działalności rolniczej i przetwórczej, czystsze powietrze i niezależność energetyczna obszarów wiejskich.

 

O ustawie

Ustawa o biogazowniach rolniczych i biopaliwach to realizacja takiego modelu transformacji energetycznej obszarów wiejskich, w którym w samym centrum jest polski rolnik.

Ustawa biogazowa to:

 • przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej;
 • ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
 • brak konieczności zmiany przeznaczenia gruntów rolnych zajętych w gospodarstwach rolnych pod biogazownię rolniczą;
 • uwolnienie określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
 • łatwiejsze zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Zmiany w zakresie biopaliw i biokomponentów

Przyjęta ustawa to także następujące, ważne zmiany w zakresie biopaliw i biokomponentów:

 • 1 stycznia 2024 r. wprowadzony zostanie do powszechnego użytku europejski standard benzyny e10 – to szansa dla rolników dająca realną i konkretną perspektywę zagospodarowania nadwyżek produkcyjnych ziarna zbóż, przede wszystkim kukurydzy, w wysokości ponad 500 tys. ton rocznie.
 • Stałe określenie poziomu współczynnika redukcyjnego – to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski przy pełnym poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki przygotowanym przepisom będzie możliwe zagospodarowanie nawet do 3,5 mln ton surowców rolnych.

Rozwój biogazowni rolniczych – liczby

Jeśli zakładamy strategiczny cel polskiego państwa i chcemy wybudować biogazownie rolnicze o mocy 2000 MW, za taką inwestycją idą następujące liczby:

 • 12,5 mln ton mniej emisji CO2 rocznie;
 • 60 mln ton pofermentu rocznie, co może zastąpić ¼ nawozów azotowych i ½ nawozów potasowych;
 • 10 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio w biogazowniach rolniczych.

Przewidywane efekty

Skutkiem wprowadzonych regulacji prawnych będą:

 • dodatkowe zyski dla polskich rolników;
 • obniżenie kosztów działalności rolniczej i przetwórczej;
 • oszczędności na etapie inwestycyjnym dla rolników;
 • czystsze powietrze dla mieszkańców;
 • niezależność energetyczna i dodatkowe inwestycje obszarów wiejskich;
 • dodatkowe wpływy dla lokalnych samorządów i budżetu państwa.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.