W 2023 r. zostanie wprowadzona płatność dla małych gospodarstw, realizowana w ramach płatności bezpośrednich. Zgodnie z przepisami unijnymi zastępuje ona inne rodzaje płatności bezpośrednich.

 

Co to oznacza w praktyce?

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dla małych gospodarstw, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha (nie więcej niż 1 125 EUR/rolnika).

Komu przysługuje płatność dla małych gospodarstw?

Płatność przysługuje rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;

  • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) – ale tylko, jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o tę płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz

  • wsparcia w ramach II filaru WPR, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych czy płatności zalesieniowych.

Jak uzyskać płatność?

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznana, jeżeli rolnik złoży żądanie (oświadczenie) przyznania tej płatności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana w zakresie płatności ekologicznych

W odniesieniu do zmiany w 2023 r. w zakresie płatności ekologicznych (działanie: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz interwencja: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027) należy mieć na względzie, że w przypadku ww. działania i interwencji zmienione zostaną zasady przyznawania płatności ekologicznych do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych: Obniżony zostanie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalny poziom obsady wymagany przy ubieganiu się o płatności ekologiczne do takich upraw. Oznacza to, że:

  • W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach działania: Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 będzie to oznaczało możliwość łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady oraz otrzymania płatności do większej powierzchni upraw paszowych w ramach już realizowanego zobowiązania.

  • W przypadku rolników ubiegających się o płatności ekologiczne w ramach interwencji: Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027 – poza możliwością łatwiejszego spełnienia warunku minimalnej obsady dla upraw paszowych i TUZ rolnicy będą mieli także możliwość zgłoszenia do płatności dodatkowych powierzchni w ramach tych upraw w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.