W dniu 27 września 2023 r., Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastuktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie odległości od granic działek uprawnych, w jakich mogą być prowadzone nasadzenia drzew przez Zarządy Dróg Powiatowych/Wojewódzkich w ramach pasa drogowego.

Minimalna odległość od granicy działki ewidencyjnej w jakiej prowadzone są nasadzenia w pasie drogowym powinna wynosić co najmniej 2 m.

W w/w ustawie w art. 34 i 35 wymienione są szczegółowo czynności zabronione w pasie drogowym jednakże z drugiej strony brakuje tam zapisów chroniących właścicieli sąsiednich działek. Zarządy Dróg prowadząc nasadzenia drzew przy lub na granicy pasa drogowego zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu. Drzewa posadzone przy lub na granicy pasa drogowego utrudniają rolnikom prace polowe swoimi rozłożystymi konarami i korzeniami daleko wchodzącymi w działki uprawne. Konary i korzenie uszkadzają sprzęt rolnikom podczas prac polowych. Potrzeby pokarmowe drzew z pasa drogowego, prowadzą do zubożenia roślin uprawnych w składniki odżywcze i wodę w tak ogromnym stopniu, że różnice w kondycji upraw przy drzewach i w większej odległości od drzew widoczne są gołym okiem. Rolnicy ponoszą straty w plonach w związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących odległości nasadzeń drzew od działek sąsiadów w pasie drogowym.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.