W czwartek w Warszawie odbył się finał trzeciej edycji konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”, skierowanego do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych. W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział sekretarz stanu Rafał Romanowski. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi było współorganizatorem konkursu.

 

Cele konkursu

Głównymi założeniami organizatorów konkursu było:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej;
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju;
  • popularyzacja żywności ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania;
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko;
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Wiceminister Rafał Romanowski podkreślił, jak bardzo ważne jest, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą wchodzili w system rolnictwa ekologicznego, wiedzieli nie tylko, w jaki sposób prowadzić uprawy, lecz także jak z rolnictwem ekologicznym wiązać hodowlę zwierząt.

– Marzeniem każdego ministra, który zajmuje się rolnictwem ekologicznym, jest to, aby rozwijał się jego potencjał. Dzisiaj, dzięki Wam, drodzy uczniowie, dzięki temu, że zostaliście przez swoich pedagogów świetnie przygotowani merytorycznie, rolnictwo ekologiczne będzie miało szansę na dalszy rozwój – podkreślił sekretarz stanu Rafał Romanowski.

Laureaci

Miejsca na podium oraz wyróżnienia zdobyli:

  • I miejsce – Fabian Gałażyn, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach;
  • II miejsce – Szymon Ziemkiewicz, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu;
  • III miejsce – Patryk Barteczka, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie;
  • I wyróżnienie – Stanisław Motylewski, Zespół Szkół w Rypinie;
  • II wyróżnienie – Grzegorz Gniewek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Czernichowie.

Wiceminister Rafał Romanowski podziękował organizatorom konkursu za przygotowanie wydarzenia, a wszystkim uczestnikom za udział.

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom, gratuluję wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom. Już sam udział w konkursie nobilituje Was do grona najlepszych w dziedzinie rolnictwa ekologicznego – powiedział sekretarz stanu Rafał Romanowski.

Organizatorzy konkursu

Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Źródło: MRIRW

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.