22 listopada 2023 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, na którym wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Budżetową. Prezesem Zarządu KRIR ponownie został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem został Robert Nowak – Delegat Śląskiej Izby Rolniczej. Członkami Zarządu KRIR zostali: Jolanta Nawrocka – Delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Grzegorz Leszczyński – Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

W skład Komisji Rewizyjnej KRIR weszli:

 • Gacek Zygmunt – Delegat Izby Rolniczej w Opolu (przewodniczący Komisji)
 • Michaś Adam – Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 • Stocki Piotr – Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej
 • Strzelczyk Marek – Delegat Lubuskiej Izby Rolniczej
 • Tański Romuald – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Natomiast do Komisji Budzetowej KRIR wybrano następujące osoby:

 • Czaplicka Jadwiga – Delegat Mazowieckiej Izby Rolniczej
 • Dąbrowski Dariusz – Delegat Pomorskiej Izby Rolniczej
 • Froelich Marek – Prezes Izby Rolniczej w Opolu
 • Kałek Andrzej – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
 • Lenczowski Jan Marek – Delegat Małopolskiej Izby Rolniczej (przewodniczący Komisji)
 • Łuczak Mieczysław – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 • Pszczoła Grzegorz – Delegat Lubelskiej Izby Rolniczej
 • Pergoł Łukasz – Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 • Zagaja Paweł – Delegat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Po wyborczej części posiedzenia, przyjęto wnioski zgłoszone przez członków KRIR, m.in w sprawie zamrożenia na 2024 r. stawki podatku VAT na żywność (0%), o zwiększenie limitu dofinansowania do kredytów rolniczych, w sprawie złagodzenia przepisów o ruchu drogowym dla poruszania się drogami publicznymi kombajnami zbożowymi o szerokości powyżej 3,5m bez hedera oraz przyspieszenia prac nad pomocą suszową.

Krajowa Rada przyjęła także wniosek o wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujawnienia przez służby celno-skarbowe listy podmiotów, które sprowadzały zboża z Ukrainy latach 2021-2022. Członkowie KRIR opowiedzieli się także za powołaniem komisji do opracowania planu racjonalnego gospodarowania wodą w Polsce oraz wyliczeń kosztów tego przedsięwzięcia przy jednoczesnym retencjonowaniu wody w okresach opadów do wykorzystania na cele rolnicze w czasie suszy.

 

 
zarzad krir 23
Źródło: KRIR
 
 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.