Komisja Europejska opublikowała propozycję zwolnienia państw członkowskich Unii Europejskiej z obowiązku, aby od 2027 roku monitoring wdrażania polityki rolnej opierał się w 70% na geotagowanych zdjęciach. Jest to odpowiedź na skargi rolników dotyczące nadmiernej biurokracji w Unii.

Projekt regulacji, opublikowany w czwartek (11 czerwca), ma na celu ułatwienie wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dokument jest obecnie omawiany z państwami członkowskimi oraz w ramach publicznych konsultacji, które potrwają do 9 lipca. Komisja Europejska proponuje złagodzenie wymagań dotyczących stosowania geotagowanych zdjęć do oceny, czy gospodarstwa spełniają wymagania do wypłaty płatności bezpośrednich.

Rozporządzenie wykonawcze z 2022 roku, ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116, zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby 70% monitorowania działalności rolniczej odbywało się od 2027 roku z wykorzystaniem geotagowanych zdjęć. Nowa propozycja przewiduje jednak, że geotagowane zdjęcia nie powinny być traktowane priorytetowo „w porównaniu do innych danych o co najmniej takiej samej wartości”, co obniża ustalony próg.

Doświadczenie zebrane w pierwszym roku wdrażania systemu monitorowania terenu oraz trudności zgłaszane przez społeczność rolniczą pokazują, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności w wykorzystywaniu i przetwarzaniu geotagowanych zdjęć. Alternatywne, bardziej tradycyjne metody weryfikacji dostosowania się gospodarstw do wymagań WPR, aby otrzymać płatności bezpośrednie, to głównie wizytacje powołanych do tego celu komisji.

Nowa propozycja Komisji Europejskiej to odpowiedź na skargi rolników na nadmierną biurokrację, która była jedną z przyczyn protestów w ostatnich miesiącach. Geotagowane zdjęcia miały na celu ułatwienie rolnikom pracy, pozwalając na dostarczanie informacji o swojej działalności przez aplikację w smartfonie, co mogłoby zredukować konieczność wizyt w urzędzie. Jednakże, według sondażu przeprowadzonego w marcu przez Komisję Europejską, 26% ankietowanych rolników miało problemy z wykorzystywaniem geotagowanych zdjęć, a połowa z nich przyznała, że w ogóle nie korzystała z tej metody.

Uproszczenie wymagań dotyczących wdrażania geotagowanych zdjęć było także jednym z postulatów państw UE dotyczących WPR, przedstawionych w lutym. Opublikowana propozycja została przedstawiona ministrom rolnictwa na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) 5 czerwca. Po zakończeniu czterotygodniowych konsultacji Komisja przedłoży unijnym państwom zmiany do zatwierdzenia na spotkaniu w połowie lipca.

Źródło: KRIR, www.euractiv.pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.