W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 maja 2024 r. o wprowadzenie możliwości korygowania wniosków obszarowych w zakresie płatności niezwiązanej do tytoniu za 2023 r. w związku ze zmianami w systemie informatycznym ARiMR, który nie zaznaczał automatycznie wnioskowania o płatności do tytoniu, co pozbawiło producentów tytoniu dopłaty z tego tytułu resort rolnictwa poinformował, jak następuje.

Terminy składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (w tym płatności niezwiązanej do tytoniu), a także terminy na dokonywanie zmian w tych wnioskach zostały określone w art. 60 ustawy o Planie Strategicznym.

W 2023 r. podstawowy termin na składanie wniosków został wydłużony do dnia 30 czerwca 2023 r. (do dnia 25 lipca 2023 r. z zastosowaniem kary w wysokości 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia), natomiast zmiany do wniosków można było składać do 17 lipca 2023 r. (do dnia 25 lipca 2023 r. z zastosowaniem kary w wysokości 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).

Jednocześnie zgodnie z art. 60 ust. 4 ww. ustawy, terminy złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich oraz dokonania zmiany tego wniosku nie podlegają przywróceniu. Dlatego też nie jest możliwe korygowanie wniosków z kampanii 2023 po terminach wymienionych powyżej tym bardziej, że kampania 2023 dobiega końca – zgodnie z przepisami rozporządzenia 2021/21162 płatności są realizowane do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2022/11733 to beneficjent płatności pozostaje odpowiedzialny za wniosek o przyznanie pomocy i prawidłowość przekazanych informacji. Oznacza to, że to na rolniku spoczywa obowiązek sprawdzenia wstępnie wypełnionego formularza wniosku przed wysłaniem go do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: KRIR

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.