Dnia 18 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885). Przepisy ustawy wdrażają na lata 2024-2027, w ramach płatności bezpośrednich, dwie nowe płatności: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji. Zmiany w zakresie możliwości wnioskowania o przyznanie tych płatności zostały już wprowadzone do aplikacji eWniosekPlus.

Płatność dla małych gospodarstw – warunki przyznawania

Płatność dla małych gospodarstw jest przyznawana rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych.

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha, tj. maksymalnie 1 125 EUR/gospodarstwo.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Dodatkowo, rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności zalesieniowe) – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności.

Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji – warunki przyznawania

Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji jest przyznawana:

  1. za wyłączenie z produkcji gruntów ornych, przy czym na gruntach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin;
  2. do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Płatność w ramach ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027 z uwagi na możliwość uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań.

Jak wnioskować

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: w zakresie nowego ekoschematu oraz w zakresie płatności dla małych gospodarstw.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/261

Źródło: LODR, MRIRW,  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-dla-malych-gospodarstw-oraz-platnosc-do-ekoschematu-grunty-wylaczone-z-produkcji--wnioski-mozna-skladac-do-31-sierpnia-2024-r

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.