Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.  Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

Copa i Cogeca zainaugurowały 7. edycję Nagrody za innowacje dla rolniczek, sponsorowanej przez Corteva. Jej celem jest zwrócenie uwagi na wkład kobiet w rozwój obszarów wiejskich i zrównoważone rolnictwo. Konkurs jest okazją do zaprezentowania inspirujących i innowacyjnych działań prowadzonych przez rolniczki i kobiety z obszarów wiejskich w całej UE. Inspiracją dla tegorocznego tytułu, był jeden z głównych tematów lat 2022-2023 — długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich, w której kobiety odgrywają znaczącą rolę.

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”. 

Organizatorzy szukają pomysłów i inicjatyw, dzięki którym wsie i gminy mogą stać się bardziej przyjazne do życia. Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie zapraszają uczniów szkół o profilu gastronomicznym z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Amatorskim Konkursie Filmowym pn. „Polskie produkty to nasza chluba – pokaż co ugotować z nich się uda”.

Celem Konkursu jest m.in. promocja kuchni regionalnej Warmii i Mazur w oparciu o historyczne przepisy pozyskane od mam i babć w nowatorskim wydaniu. Młodzież kształcąca się w zawodach związanych z gastronomią ma okazję na doskonalenie umiejętności kulinarnych. Organizatorzy chcą rozbudzić w młodych ludziach inicjatywę, pomysłowość i kreatywność. Konkurs popularyzuje patriotyzm konsumencki i kulinarny wśród młodzieży szkół o profilu gastronomicznym, jak również odbiorców internetowych.

Rusza nowy konkurs pod tytułem „Polska wieś jakiej nie znasz” organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ideą konkursu jest przedstawienie polskiej wsi nie tylko jako terenu, na którym produkuje się żywność, ale także miejsca atrakcyjnego do życia, spędzania wolnego czasu czy też mającego w ofercie działania edukacyjne. Konkurs skierowany jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny i innowacyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania edukacyjne, proekologiczne, popularno-naukowe, kulturalne, etnograficzne.

Rozpoczął się 7. etap Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych. W ramach sześciu już zakończonych naborów do placówek ARiMR wpłynęło 669 wniosków. Może się zdarzyć tak, że grudzień będzie ostatnim miesiącem na ubieganie się o przyznanie grantów.Nie warto zwlekać ze składaniem wniosków we właściwych ze względu na miejsce położenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można dostarczać osobiście, nadawać przesyłką pocztową lub przez platformęePUAP.

Fundacja „Pomaganie krzepi” serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym. Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Bożym Narodzeniem, w szczególności z wypiekaniem ciastek bożonarodzeniowych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji do realizacji w 2023 r.

Wnioski należy składać w 16 urzędach marszałkowskich od 5 do 22 grudnia 2022 r.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 2022.

Przyjmowanie zgłoszeń zostało przedłużone do 14 listopada 2022 r.

Zapraszamy rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. 

Ruszył ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Współorganizatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października br.

Po raz 28. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych rolników, organizuje konkurs na publikacje „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Zgodnie z Regulaminem Konkursu warunkiem udziału jest opublikowanie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i przesłanie do 13.01.2023 r. na adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi regulaminu.

Szczegółowe informacje o konkursie

Informujemy, że w dniach 24-25 listopada 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje "VII Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie". W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn. "Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie". Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne”. Każdy uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.