W dniu 22 września 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku kukurydzy, przedstawiając co następuje:

"Obecna sytuacja na rynku kukurydzy jest niezwykle niepokojąca. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, a ceny oferowane na rynku są dramatycznie niskie, wynoszące jedynie około 300 zł za tonę kukurydzy mokrej. Tak niska cena nie tylko stanowi ogromne obciążenie finansowe dla naszych rolników, ale również zagraża ich zdolności do dalszego prowadzenia działalności rolniczej. W tej sytuacji apeluję o kontynuację programu dopłat do upraw kukurydzy, który pozwoli zrekompensować rolnikom straty wynikające z obecnych cen.

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany zasad udzielania kredytów płynnościowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik poinformował pismem z 19 września 2023 r., że z zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy w formie preferencyjnych kredytów płynnościowych.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24 sierpnia 2023 r., w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach złożonych o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 20 września 2023 r., informuje co następuje:

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie podjęcia działań umożliwiających wypłatę rekompensat rolnikom za szkody wyrządzone przez ptaki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 20 września 2023 r. przekazało następujące informacje:

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt w związku z suszą rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 19 września 2023 r., udzieliło następujących wyjaśnień:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 14.09.2023 r. w sprawie realizacji pomocy dla producentów:

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>>, Ministerstwo Klimatu i Środowiska  udzieliło następujacych wyjaśnień odnośnie statusu ochrony wilka (data wpłynięcia pisma: 06.09.2023):

Resort rolnictwa i rozwoju wsi skierował do resortu aktywów państwowych wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie trudności z dostępnością oleju napędowego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała,że dystrybutorzy odmawiają dostaw tego paliwa lub proponują ceny wyższe niż obowiązujące na stacjach paliw. Taka sytuacja ma poważny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa w okresie natężenia jesiennych prac polowych. Opłacalność produkcji rolnej w dużej mierze zależy od stabilności oraz kosztów pozyskania paliw i energii, dlatego KRIR wnioskuje o rozważenie możliwości poprawy dostępności oleju napędowego dla rolników oraz przeanalizowanie przyczyn wyższych cen na rynku hurtowym.

W nawiązaniu do wniosku z Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia pomocy dla małych firm skupujących zboża, Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik przekazał pismem z 4 września 2023 r. następujące informacje:

„na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy finansowej podmiotowi:

W odpowiedz na nasze pismo w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązującej w 2023 roku, resort rolnictwa poinformował, że zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 1,46 zł nastąpiła na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r.

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania przepisów krajowych, które umożliwią dopuszczenie dronów rolniczych (bezzałogowych statków powietrznych) do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin oraz o uproszczenie procedur zgłaszania lotów dronami powyżej 25 kg Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje: Ministerstwo zgadza się z koniecznością wdrażania w rolnictwie nowych technologii, w szczególności dotyczących rolnictwa precyzyjnego. Zgadzamy się także, że bezzałogowe statki powietrzne oferują rolnictwu szereg istotnych zastosowań.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej dla mikro i średnich przedsiębiorstw prowadzących w ramach kodów PKD 46.2 - Sprzedaż hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich – sprawdź, czy to się opłaca. Jeżeli tak, złóż oświadczenie przez eWniosekPlus do 31 sierpnia.

Do końca sierpnia rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok i 2022 rok, mogą ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw. Stawka ryczałtowa wynosi 225 euro/ha i nie może przekroczyć 1125 euro na gospodarstwo.

Zarząd KRIR pismem z dnia 16 sierpnia 2023 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu przywrócenie terminu naboru wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ta pomoc uruchomiona została w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

W odpowiedzi na pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie usprawnień aplikacji suszowej oraz opracowania systemu ogłaszania suszy na danym terenie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismo w tej sprawie.

 System Monitoringu Suszy Rolniczej podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.