W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie przetargów dotyczących dzierżawy gruntów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a szczególnie osób, które zostały wyłonione w przetargach na nieruchomości rolne Skarbu Państwa, ale nie podpisały umowy.

W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie prowadzenia badań nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) oraz przeznaczeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Od wielu lat Polska zmaga się z poważnym zagrożeniem ze strony ASF, co ma poważne konsekwencje dla naszego sektora rolnictwa, a zwłaszcza dla hodowców świń. W kontekście takiej sytuacji, badania nad szczepionką przeciwko ASF nabierają kluczowego znaczenia. Dlatego też KRIR wnioskuje o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na te badania.

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka pozwalając na uproszczenie procedur odstrzału co pozwoli na realny wpływ na regulację jego populacji.

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), KRIR zwraca uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych. Przedstawiamy następujące postulaty w kontekście wspierania rolnictwa i zwiększania odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia 2023 r. do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod okrywą z plandeki. Lubelska Izba Rolnicza wnioskowała o zmianę tych przepisów w Stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28.02.2023 r. w sprawie ujednolicenia instrukcji przechowywania saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy powyżej 28%.

22 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Sekretarz Generalny COPA-COGECA Pekka Pesonen omawiają bieżąca sytuację rynkową spowodowaną importem płodów rolnych z Ukrainy. Ważne jest, aby produkty rolne trafiały do krajów trzecich, a nie do krajów przyfrontowych, takich jak Polska. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentują Prezes Gustaw Jędrejek oraz Członek Zarządu Adam Bojarski.

12 maja 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z delegacją Koalicji na rzecz zdrowych gleb w Polsce uczestniczył w spotkaniu z sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lechem Kołakowskim. Przedstawiciele czternastu organizacji społecznych, samorządowych, związkowych, branżowych i producenckich zaprezentowali swoje cele odnośnie odkwaszenia gleb. Przede wszystkim zwrócili uwagę na fakt, że ponad 64% gleb uprawnych w Polsce jest kwaśnych albo bardzo kwaśnych, co skutkuje m.in. spadkiem plonów, słabą efektywnością nawożenia i szkodliwym wpływem na środowisko. 

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 15 marca 2023r., na wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych o objecie płatnością ekologiczną 4% gruntów ugorowanych przymusowo w ramach wypełniania normy GAEC 8, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla poinformowała pismem z 18 maja 2023 r., że przekazano do centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniższą interpretację przepisów w sprawie przyznawania płatności ekologicznych do powierzchni deklarowanych jako „ugór z uprawą”.

W dniach 16 i 17 maja 2023 roku w Nadarzynie odbyła się konferencja „Forum Polskiej Żywności” w ramach Warsaw Food Expo organizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych, która skupiła uwagę na potencjale eksportowym polskiej żywności oraz roli sektora przemysłu rolno-spożywczego dla gospodarki kraju.

W pierwszym dniu konferencji dr hab. Karolina Pawlak, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiła prezentację na temat polskiego eksportu żywności, osiągnięć, zagrożeń i perspektyw w obecnej sytuacji geopolitycznej na arenie międzynarodowej.

Dziś, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyły się rozmowy dotyczące szkód w uprawach i gospodarce rybackiej powodowanych przez ptactwo takie jak kruki, żurawie, gęsi czy kormorany. Gospodarzem spotkania był podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka oraz dyrektor generalny ochrony środowiska Andrzej Szweda Lewandowski i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

W związku z niepokojącymi informacjami napływającymi od rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 maja 2023 r. Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi Roberta Telusa o postawienie służb Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w stan wyższej gotowości, aby laboratoria badające zboże w portach były przygotowane do przeprowadzania kontroli przez siedem dni w tygodniu i przez całą dobę, do czasu rozwiązania problemu nadmiaru zbóż w magazynach i na rynku.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 8 maja 2023 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o bieżącą publikację na stronach ARiMR oraz CDR najczęściej zadawanych przez doradców i rolników pytań wraz z odpowiedziami, dotyczących Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Odpowiadając na postulat Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawiony w piśmie z 28 marca 2023 r. w sprawie poszerzenia listy gatunków objętych dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany resort rolnictwa wyjaśnił następująco.

Według ekspertów średnia cena warzyw i owoców w ostatnim roku wzrosła aż o 56%[1]. Jednym z powodów jest spadek plonów. Jednocześnie, w Polsce co roku zamykanych jest kilkadziesiąt nadbałtyckich plaż, ze względu na zakwit sinic, które wpływają na powiększanie się stref martwych w Morzu Bałtyckim. Obecnie to 18% powierzchni dna morskiego, a ilość powierzchni niedotlenionych szacuje się na 28%. Stanowi to realne zagrożenie dla zwierząt, roślin i człowieka. Jak te zjawiska można powiązać ze stanem polskich gleb, którego koszt ponosimy wszyscy? 

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z kwietnia 2023 roku o wydanie interpretacji w zakresie zakazu prowadzenia tej samej uprawy w plonie głównym dłużej niż 3 lata, resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienie:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.