Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Lubelskiej Izbie Rolniczej

 1. Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Lubelska Izba Rolnicza, adres: ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin, NIP: 7122006036, REGON: 430742415, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 81 443 60 71, zwany dalej „LIR”.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  W LIR powołany został Inspektor Ochrony Danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Inspektora z prośbą o udzielenie informacji. Dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych, Lubelska Izba Rolnicza, ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 81 443 60 71.
 3. Podstawa prawna
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016), zwane dalej „Rozporządzeniem”.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez LIR w następujących celach:
  • realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 1996 nr 1 poz. 3), w tym świadczenia usług doradczych przez LIR,
  • zawarcia i realizacji umowy,
  • realizacji przez LIR czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez LIR,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez LIR w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec LIR.
 5. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia podstawą przetwarzania danych jest:
  • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
  • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną,
  • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  Dane osobowe, o których mowa są przetwarzane w zakresie niezbędnym i adekwatnym do wymienionych powyżej celów przetwarzania.
 7. Udostępnienie danych osobowych
  Dane mogą być udostępniane przez LIR podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa dotyczącymi celu przetwarzania oraz określony przez powszechnie obowiązujące przepisy szczególne, w tym przepisy archiwalne.
 9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do tego, by dane nie były przetwarzane wyłącznie w sposób zautomatyzowany (bez ludzkiej ingerencji), w tym profilowane,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy LIR będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - dotychczas GIODO), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. W jaki sposób nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Z plików cookies korzystamy jedynie w celu zapewnienia funkcjonalności oraz poprawy jakości korzystania z naszej strony internetowej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.