W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24 sierpnia 2023 r., w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach złożonych o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 20 września 2023 r., informuje co następuje:

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR w sprawie podjęcia działań umożliwiających wypłatę rekompensat rolnikom za szkody wyrządzone przez ptaki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 20 września 2023 r. przekazało następujące informacje:

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt w związku z suszą rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 19 września 2023 r., udzieliło następujących wyjaśnień:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 14.09.2023 r. w sprawie realizacji pomocy dla producentów:

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>>, Ministerstwo Klimatu i Środowiska  udzieliło następujacych wyjaśnień odnośnie statusu ochrony wilka (data wpłynięcia pisma: 06.09.2023):

Resort rolnictwa i rozwoju wsi skierował do resortu aktywów państwowych wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie trudności z dostępnością oleju napędowego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała,że dystrybutorzy odmawiają dostaw tego paliwa lub proponują ceny wyższe niż obowiązujące na stacjach paliw. Taka sytuacja ma poważny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa w okresie natężenia jesiennych prac polowych. Opłacalność produkcji rolnej w dużej mierze zależy od stabilności oraz kosztów pozyskania paliw i energii, dlatego KRIR wnioskuje o rozważenie możliwości poprawy dostępności oleju napędowego dla rolników oraz przeanalizowanie przyczyn wyższych cen na rynku hurtowym.

W nawiązaniu do wniosku z Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia pomocy dla małych firm skupujących zboża, Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik przekazał pismem z 4 września 2023 r. następujące informacje:

„na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy finansowej podmiotowi:

W odpowiedz na nasze pismo w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązującej w 2023 roku, resort rolnictwa poinformował, że zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 1,46 zł nastąpiła na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r.

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania przepisów krajowych, które umożliwią dopuszczenie dronów rolniczych (bezzałogowych statków powietrznych) do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin oraz o uproszczenie procedur zgłaszania lotów dronami powyżej 25 kg Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następujące informacje: Ministerstwo zgadza się z koniecznością wdrażania w rolnictwie nowych technologii, w szczególności dotyczących rolnictwa precyzyjnego. Zgadzamy się także, że bezzałogowe statki powietrzne oferują rolnictwu szereg istotnych zastosowań.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej dla mikro i średnich przedsiębiorstw prowadzących w ramach kodów PKD 46.2 - Sprzedaż hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat bezpośrednich – sprawdź, czy to się opłaca. Jeżeli tak, złóż oświadczenie przez eWniosekPlus do 31 sierpnia.

Do końca sierpnia rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok i 2022 rok, mogą ubiegać się o płatność dla małych gospodarstw. Stawka ryczałtowa wynosi 225 euro/ha i nie może przekroczyć 1125 euro na gospodarstwo.

Zarząd KRIR pismem z dnia 16 sierpnia 2023 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu przywrócenie terminu naboru wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Ta pomoc uruchomiona została w ramach wsparcia dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie.

W odpowiedzi na pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie usprawnień aplikacji suszowej oraz opracowania systemu ogłaszania suszy na danym terenie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło pismo w tej sprawie.

 System Monitoringu Suszy Rolniczej podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu.

Ceny mleka w Polsce utrzymują się na niskim poziomie od początku roku, a trend spadkowy z czerwca 2023 roku wskazuje na pogorszenie sytuacji. Średnia cena mleka w czerwcu wyniosła 193,58 zł/hl, co oznacza spadek o 29,73% w porównaniu do grudnia poprzedniego roku. Eksperci przewidują kontynuację tego trendu, co może prowadzić do bankructwa wielu gospodarstw mleczarskich.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarząd KRIR w sprawie przedłużenia terminów składania wymaganych załączników do wniosków obszarowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 04 sierpnia 2023 r., złożyło następujące wyjaśnienia:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.