W odpowiedzi na wystapienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie interpretacji przepisów dotyczących norm GAEC 6 - okrywa ochronna gleby i GAEC 7 - zmianowanie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WSi przekazało informację o nowych interpretacjach przyjętych i negocjowanych w tym zakresie:

"W odniesieniu do pytania dotyczącego normy GAEC 7 informuję, że zgodnie z oczekiwaniami rolników wspólnie z Komisją Europejską została wypracowana korzystna dla rolników interpretacja wdrażania wymogów normy GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw. Realizacja normy będzie kontrolowana od 2024 r.

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie problemów związanych z powstawaniem dzikich zakrzaczeń i zalesień na gruntach rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 17 maja 2023 r., w zakresie możliwości rolniczego wykorzystania ścieków w ilościach nieprzekraczających 3 m3 na dobę, Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło następujące wyjaśnienia:

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o bieżącą publikację na stronach ARiMR oraz CDR najczęściej zadawanych przez doradców i rolników pytań wraz z odpowiedziami, dotyczących Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Agencja przekazała pismem z 7 czerwca 2023 r. następujące informacje:

7 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się z apelem do ministra rolnictwa o podjęcie natychmiastowych działań w celu usprawnienia aplikacji suszowej oraz sfinalizowania prac mających na celu opracowanie rzetelnego systemu ogłaszania suszy na danym terenie.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił uwagę, że w wielu rejonach kraju występuje susza, ponadto najnowsze prognozy meteorologiczne wskazują na brak znaczących opadów deszczu w najbliższym czasie. Taka sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla rolnictwa.

Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR w dniu 17 maja 2023 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa w sprawie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, aby umożliwić zakup nieruchomości rolnych przez młodych rolników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 5 czerwca 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o uruchomienie dopłat z budżetu krajowego do krów mlecznych, zgodnie ze stanem średniorocznym według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sytuacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka znacznie się pogorszyła w ostatnich miesiącach. Ceny mleka spadają systematycznie. Szacujemy, że cena mleka obniżyła się o około 0,5 do 1 zł za litr. W takiej sytuacji konieczne jest wzmocnienie producentów mleka, ponieważ spadek cen grozi bankructwem gospodarstw hodowlanych i likwidacją produkcji w tym sektorze.

W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie przetargów dotyczących dzierżawy gruntów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a szczególnie osób, które zostały wyłonione w przetargach na nieruchomości rolne Skarbu Państwa, ale nie podpisały umowy.

W dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas  XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa  w sprawie prowadzenia badań nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) oraz przeznaczeniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Od wielu lat Polska zmaga się z poważnym zagrożeniem ze strony ASF, co ma poważne konsekwencje dla naszego sektora rolnictwa, a zwłaszcza dla hodowców świń. W kontekście takiej sytuacji, badania nad szczepionką przeciwko ASF nabierają kluczowego znaczenia. Dlatego też KRIR wnioskuje o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na te badania.

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy o o podjęcie działań mających na celu zmianę statusu wilka pozwalając na uproszczenie procedur odstrzału co pozwoli na realny wpływ na regulację jego populacji.

W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), KRIR zwraca uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych. Przedstawiamy następujące postulaty w kontekście wspierania rolnictwa i zwiększania odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 kwietnia 2023 r. do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod okrywą z plandeki. Lubelska Izba Rolnicza wnioskowała o zmianę tych przepisów w Stanowisku Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28.02.2023 r. w sprawie ujednolicenia instrukcji przechowywania saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy powyżej 28%.

22 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych w siedzibie COPA-COGECA w Brukseli. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Sekretarz Generalny COPA-COGECA Pekka Pesonen omawiają bieżąca sytuację rynkową spowodowaną importem płodów rolnych z Ukrainy. Ważne jest, aby produkty rolne trafiały do krajów trzecich, a nie do krajów przyfrontowych, takich jak Polska. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentują Prezes Gustaw Jędrejek oraz Członek Zarządu Adam Bojarski.

12 maja 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z delegacją Koalicji na rzecz zdrowych gleb w Polsce uczestniczył w spotkaniu z sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lechem Kołakowskim. Przedstawiciele czternastu organizacji społecznych, samorządowych, związkowych, branżowych i producenckich zaprezentowali swoje cele odnośnie odkwaszenia gleb. Przede wszystkim zwrócili uwagę na fakt, że ponad 64% gleb uprawnych w Polsce jest kwaśnych albo bardzo kwaśnych, co skutkuje m.in. spadkiem plonów, słabą efektywnością nawożenia i szkodliwym wpływem na środowisko. 

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 15 marca 2023r., na wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych o objecie płatnością ekologiczną 4% gruntów ugorowanych przymusowo w ramach wypełniania normy GAEC 8, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Joanna Czapla poinformowała pismem z 18 maja 2023 r., że przekazano do centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniższą interpretację przepisów w sprawie przyznawania płatności ekologicznych do powierzchni deklarowanych jako „ugór z uprawą”.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.