Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 kwietnia 2024 r., udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat >>>, udzielając następujących wyjaśnień:

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 3.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia rekompensaty dla producentów owoców jagodowych za rok 2023.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 3.04.2024 r. w sprawie wprowadzenia rekompensaty dla producentów owoców jagodowych za rok 2023 >>

Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r. do Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka o zmianę przepisów dotyczących inwestycji budowlanych w taki sposób, aby naprawy uszkodzeń melioracyjnych na prywatnych działkach i posesjach wykonywały wyłącznie podmioty do tego uprawnione i mające odpowiednie doświadczenie i wykwalifikowanych w tej sferze pracowników, np. nadzory wodne czy spółki wodne.

Zarząd KRIR, pismem z dnia 10 kwietnia 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w sprawie podjęcia działań w celu przyspieszenia wypłat płatności bezpośrednich oraz rozdzielenia płatności za ekoschemat Dobrostan zwierząt od pozostałych płatności bezpośrednich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przestawiło stanowisko resortu w sprawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) od 2020 r. szkody powstałe w wyniku suszy szacowane są za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W 2023 r. producenci rolni mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 17 listopada 2023 r.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 9.04.2024 r. w sprawie poparcia listu protestujących na granicy polsko-ukraińskiej w Dorohusku przeciwko nadmiernemu importowi płodów rolnych z krajów spoza Unii Europejskiej oraz wyrażających swój sprzeciw wobec wymogów Europejskiego Zielonego Ładu oraz List Protestujących.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 3.04.2024 r. w sprawie zakwalifikowania uprawy truskawki na gruntach ornych jako uprawy wieloletniej.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 3.04.2024 r. w sprawie zakwalifikowania uprawy truskawki na gruntach ornych jako uprawy wieloletniej >>

9 kwietnia 2024 r., w Otrębusach pod Warszawą, odbywa się posiedzenie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Na agendzie dyskusji: aktualna sytuacja w rolnictwie, kryzys na rynku spowodowany napływem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, wysokie ceny środków do produkcji związane z agresją Rosji na Ukrainie, problemów rolników ze spłatą zobowiązań oraz zmian do Planu Strategicznego dla WPR. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek oraz Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła.

W związku z trwającym naborem wniosków o płatności bezpośrednie i równocześnie zachodzącymi zmianami w systemie dopłat bezpośrednich Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wystąpił 5 kwietnia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwojju Wsi o wydłużenie podstawowego terminu składania wniosków do 30 czerwca 2024 r.

Wszelkie zmiany muszą być poprzedzone zmianami legislacyjnymi. Konieczne jest zapewnienie czasu na przekazanie informacji o zmianach rolnikom.

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie uruchomienia pomocy dla producentów trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 02 kwietnia 2024 r., poinformowało o następujących formach wsparcia:

  • preferencyjne kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP).

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 28 lutego 2024 r. dotyczące aktualnej sytuacji w wymianie handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 2 kwietnia 2024 r. następującą informację:

„kontrola towarów rolnospożywczych pochodzących z Ukrainy realizowana jest przez: Inspekcję Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN), z których każda posiada inne kompetencje.

KOMUNIKAT

Ulotka PDF >>

Zaproszenie na warsztaty „Efektywne zagospodarowanie lokalnego potencjału ras rodzimych oraz płodów rolnych - swojskie wyroby i potrawy oraz przetwory z warzyw” realizowane w ramach operacji „Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie żywności”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Efektywne zagospodarowanie lokalnego potencjału ras rodzimych oraz płodów rolnych - swojskie wyroby i potrawy oraz przetwory z warzyw”.

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Stawka płatności wynosi 50 zł, a budżet – 80 mln zł.

Środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, są przeznaczone dla pszczelarzy, którzy prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, są wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i mają nadany przez ARiMR numer w ewidencji producentów.

We wtorek 5 marca 2024 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem pana posła Kazimierza Plocke, zastępcy przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

  • Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji na rynku tytoniu;
  • Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie zmiany zarządzania populacją wilka w Polsce, w związku z rosnącymi szkodami powodowanymi przez ten gatunek

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.