Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 9.07.2024 r. w sprawie oceny i weryfikacji wniosków na "Małe Przetwórstwo".

Poniżej zamieszczono najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Lubelskiej Izby Rolniczej - nr 2 / 2024.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących konieczności rejestrowania dodatkowych siedzib stada w sytuacji, kiedy zabudowania gospodarskie i przylegające pastwiska położone są na różnych działkach ewidencyjnych oddzielonych od siebie tylko drogą lub rowem, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 10 lipca przekazało następujące wyjaśnienia.

Komisja zaproponowała uruchomienie 77 mln euro z rezerwy rolnej na wsparcie rolników z sektorów owoców, warzyw i wina w Austrii, Czechach i Polsce, którzy ostatnio ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk klimatycznych o bezprecedensowej skali, a także portugalskich producentów wina, którzy borykają się z poważnymi zakłóceniami na rynku.

WE wnioskach Komisji, zaakceptowanych przez państwa członkowskie, przeznaczono 10 mln EUR dla Austrii, 15 mln EUR dla Czech, 37 mln euro dla Polski i 15 mln EUR dla Portugalii. Krajete mogą uzupełnić to wsparcie UE o maksymalnie 200 % środkami krajowymi.

W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie uwag i wniosków przekazanych przez wojewódzkie izby rolnicze do uruchomionej pomocy dla producentów zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju pismem z dnia 8 lipca 2024 r. poinformowało, że "Polska jest trzecim największym producentem zbóż w Unii Europejskiej.

Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą zbóż wyniosła 962,3 tys., tj. 88,3% ogółu gospodarstw rolnych, które zajmowały się uprawą ziemiopłodów. Przed wojną, w sezonie 2021/2022 sprzedała za granicę 32,7 mln ton pszenicy, co stanowiło około 16% światowego eksportu.

Zarząd KRIR pismem z dnia 09 lipca 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o dokonanie zmian w przepisach dotyczących warunków ustalania odszkodowań i rekompensat za grunty rolników zajmowane pod budowę linii energetycznych, kolejowych oraz dróg. Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają w pełni wszystkich aspektów, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych.

Krajowa Rada Izba Rolniczych jako organizacja działająca w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych prezentuje poniższe stanowisko z dnia 8 lipca 2024 r., w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386262):

W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR odnośnie konieczności modernizacji budynków w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pismem z dnia 27 czerwca 2024 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz.U. L z 8.5.2024) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 8 maja 2024 r. Przepisy dyrektywy weszły w życie 28 maja 2024 r. Wszystkie kraje członkowskie będą miały, w zależności od przepisów dyrektywy, czas na jej wdrożenie najpóźniej do 29 maja 2026 r.

Tak jak w poprzednich latach w pierwszy weekend lipca (5-7.07.2024 r.) odbyła się już XXXVI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie. Celem wystawy w Sitnie jest pokazanie dorobku w rolnictwie. Przede wszystkim hodowlanego, ale także najnowszych osiągnięć w technice rolniczej i technologii, a przede wszystkim docenienie najlepszych rolników i wystawców. Poprzez swoją rolę edukacyjną, promocyjną, biznesową, czy kulturalną, pełni funkcję integrującą środowiska wiejskie i jest okazją do wymiany doświadczeń i informacji.

W odpowiedzi na wniosek przyjęty na IV. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji (wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 6 czerwca 2024 r.) w sprawie wprowadzenia obowiązku przeprowadzania konsultacji z izbami rolniczymi wprowadzonych warstw normy GAEC 9 Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000, resort rolnictwa przekazał następujące informacje.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 13 czerwca 2024 r. w o wyłączenie kukurydzy na kiszonkę i na ziarno z obowiązku zmianowania w ramach normy GAEC 7, resort rolnictwa przekazał następujące informacje.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 25.06.2024 r. w sprawie utworzenia aplikacji klęskowej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat do udziału w konkursie filmowym „Młody Ambasador Regionu”.

W dniu 27 czerwca 2024 r. Cukrownia Krasnystaw wraz z Krajową Grupą Spożywczą zorganizowała spotkanie „Dni Buraka Cukrowego” dla plantatorów związanych umową kontraktacyjną z cukrownią. W ramach programu zwiedzano plantację, uczestniczono w szkoleniu, odwiedzano firmy wystawiennicze.

Spotkanie odbyło się w Spółdzielni Produkcji Rolniczej „Zagrody” Prezesem której jest Pan Adam Bojarski. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował Pan Antoni Skura, Pan Piotr Kielar jako przewodniczący Rady Powiatowej LIR powiatu tomaszowskiego wraz z delegatami, uczestniczył programowo w dniach Pola „Buraka Cukrowego”.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.