20 października br. o godz. 13.00 odbędzie się webinarium IETU – Wpływ zróżnicowanych zabiegów agronomicznych na udatność plantacji miskanta na glebach marginalnych – Projekt MISCOMAR+. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną postępy prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Miscomar+ „Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS", realizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS. Udział w Webinarium jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie na platformie MS Teams. Prosimy o rejestrację on-line do  19 października 2022 r.

W związku z sygnałami napływającymi od rolników, że niektóre Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informują, że pomoc suszowa w 2022 r. nie przysługuje rolnikom samotnym prowadzącym gospodarstwo rolne oraz w związku z zapisami w Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami, zgodnie z którymi:

W nawiązaniu do naszego pisma w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o oszacowanie suszy rolniczej, resort rolnictwa przekazał, że w dniu 13 października br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym m.in. wydłużony został do dnia 31 października br. termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o wsparcie. O dacie złożenia wniosku decyduje termin jego wpływu do placówki ARiMR.

Niemal 150 wystawców, ponad 20 rolniczych premier, dwie hale pełne maszyn oraz rozwiązań dla rolnictwa - właśnie tak w skrócie można opisać Targi Rolnicze AGRO-PARK, odbywały się w dn. 15-16 października 2022 r. rozpoczęły się po ponad dwu-letniej przerwie. Lubelską Izba Rolnicza posiadała swoje stoisko, gdzie specjaliści Biura LIR doradzali rolnikom oraz rozpowszechniali prasę rolniczą oraz Biuletyn Informacyjny Lubelskiej Izby Rolniczej. Na targach z ramienia Zarządu LIR obecni byli Prezes Gustaw Jędrejek oraz Wiceprezes Antoni Skura.

14 i 15 października 2022 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbywała się II Ogólnopolska Konferencja „Koła Gospodyń Wiejskich – Liderki Bezpiecznej Wsi”. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był partnerem wydarzenia.

Podczas pierwszego dnia konferencji, zorganizowanej przez toruńską Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, odbyły się dwa panele dyskusyjne. Podczas pierwszego „KGW – Liderki Bezpiecznej Wsi” głos zabrali się przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa reprezentowała Karolina Gaweł – rzecznik prasowy.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r. W tegorocznej kampanii o dopłaty ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.

KRIR: Pierwsze nabory w ramach KPO – już można składać wnioski >>

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszurę informacyjną dla rolników na temat wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioski ruszają od 17 października 2022 r.

Broszura_zalacznik.pdf >>

W ostatnim czasie w niektórych mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące obniżenia wysokości płatności bezpośrednich po 2022 r. Tymczasem średnia wartość wsparcia bezpośredniego w Polsce w przeliczeniu na hektar będzie wzrastać w kolejnych latach. W ramach osiągniętego na forum UE porozumienia jest realizowany mechanizm wyrównywania stawek płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi.

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy szkół rolniczych

W związku z wieloma sygnałami, które docierają do biura Krajowej Rady Izb Rolniczych z wojewódzkich izb rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się w dniu 10 października 2022 r. do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą rolniczą do dnia 30 listopada 2022 r., a także usprawnienie pracy serwerów obsługujących aplikację „ Zgłoś szkodę rolniczą'.

Targi Rolnicze AGRO-PARK odbędą się w dn. 15-16 października br. w Lublinie (ul. Dworcowa 11). Wstęp bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska: Hala A, stoisko nr 131.

W siedzibie MRiRW odbyło się II posiedzenie Rady Młodych Rolników przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięła w nim udział sekretarz stanu Anna Gembicka.

W związku z zapytaniami dotyczącymi terminów jesiennego stosowania nawozów naturalnych przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest ich stosowanie na gruntach ornych do 30 listopada.

Chociaż graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych (m.in. obornika) na gruntach ornych to 31 października, w określonych przypadkach możliwe jest ich dłuższe stosowanie.

11 podmiotów zgłosiło się do realizacji w 2023 roku usług związanych ze zbiorem, transportem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz, świń lub koni. 12 października w ARiMR nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez takie firmy. Wyceniają one swoje usługi na kwotę 201,7 mln zł. Koszty związane z utylizacją są dofinansowywane, a w niektórych przypadkach całkowicie pokrywane przez ARiMR.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.