Można się już ubiegać o przyznanie wsparcia na Rozwój małych gospodarstw w ramach interwencji z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski będą przyjmowane do 27 października 2023 r. wyłącznie za pośrednictwem PUE ARiMR.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Anna Gembicka spotkali się dziś z przedstawicielami polskich organizacji należących do COPA-COGECA.

Pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa odbyła się dziś narada z udziałem przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej i służb kontrolnych podległych resortowi rolnictwa.

W dniu 27 września Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa odnośnie wprowadzenia zmian w pomocy pt. „Nadzwyczajne środki wspierania rynku w sektorze jaj i mięsa drobiowego za straty poniesione w latach 2019-2021".

W związku z informacjami napływającymi od rolników o brakach nawozów wieloskładnikowych na rynku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 28 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zainteresowanie sytuacją i wpłynięcie na polskich producentów aby zapewnili dostawy do dystrybutorów i punktów handlowych w ilości wystarczającej na potrzeby rolników.

W dniu 27 września 2023 r., Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastuktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wprowadzenia regulacji prawnych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie odległości od granic działek uprawnych, w jakich mogą być prowadzone nasadzenia drzew przez Zarządy Dróg Powiatowych/Wojewódzkich w ramach pasa drogowego.

Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOOPARK 7-8 października 2023

Godziny otwarcia: sobota 10:00 – 18:00 / niedziela 9.00-17.00, Targi Lublin, ul. Dworcowa 11

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 25.09.2023 r. w sprawie dostępności oleju napędowego dla rolników i różnic cenowych tego paliwa.

Poniżej zamieszczono najnowsze wydanie Biuletynu Informacyjnego Lubelskiej Izby Rolniczej - nr 3 / 2023.

W nawiązaniu do pojawiających się informacji o braku środków finansowych na dopłaty do ubezpieczenia sadów od gradu Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 26 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, czy doniesienia te są prawdziwe.

Ubezpieczanie sadów od gradu w jesiennej kampanii ubezpieczeniowej wydaje się niezasadne. Większość sadowników ubezpiecza od gradu plony wiosną, kiedy można już ocenić stopień przezimowania plantacji.

Zapraszamy do przekazywania uwag do projektu programu współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi.

22 września 2023 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa jubileuszowej, dwudziestej edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, podczas której nagrodzono zwycięzców.

Wprowadzone zmiany dotyczą rolników, którzy w złożonych w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych deklarowali realizację ekoschematów Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, Biologiczna ochrona upraw i Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Warto zapoznać się z aktualnymi zasadami i nowymi terminami.

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 21 września 2023, przedstawia co następuje:

"(...) zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1), zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącymi posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W dniu 21.09.2023r. w gminie Lubycza Królewska w miejscowości Zatyle powiat tomaszowski oddano do użytku mobilną stację meteorologiczną, która zostanie włączona w sieć stacji monitoringu IUNG w Puławach. Stacja będzie wykonywała pomiary: opadu atmosferycznego, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru. W otwarciu stacji meteorologicznej udział wzięli Starosta Powiatu Tomaszowskiego – Pan Henryk Karwan, Dyrektor Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. – Pan Piotr Kielar, Radny Sejmiku Woj. Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował natomiast Wiceprezes Zarządu Pan Antoni Skura i Pan Piotr Kuranc Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu, oraz delegat Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Tomaszowie Lub. Pan Stanisław Bondyra.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.