Do 28 lutego, pierwszy raz w tym roku, rolnicy mogą składać w urzędach gmin lub miast wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Limity dofinansowania wzrosły względem roku poprzedniego.

We wtorek 31 stycznia w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyła się konferencja pod nazwą „Instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” skierowana do mieszkańców gminy oraz samorządowców z terenu Powiatu Lubartowskiego i sąsiednich gmin. Ponadto w konferencji uczestniczyli delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej i przedstawiciele firm działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja zorganizowana została z inicjatywy burmistrza Ostrowa Lubelskiego Józefa Gruszczyka we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, biurem powiatowym w Lubartowie oraz Lubelską Izbą Rolniczą, którą reprezentowali: Prezes Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu Roman Chudzik oraz Dyrektor Biura Wojciech Kniaziuk.

Jesteś osoba kreatywną i lubiącą zdobywać nagrody? Malujesz, rysujesz albo wyklejasz? Zauważyłeś zmiany w Twojej okolicy dzięki Europejskiemu Funduszowi Morskiemu i Rybackiemu? Chcesz się tym z nami podzielić? Ten konkurs jest dla Ciebie!

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego głosowała nad projektem rezolucji uzupełniającej listopadową rezolucję Komisji komunikacja w sprawie dostępności i przystępności cenowej nawozów. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują wyraźną większość głosów za przyjęciem rezolucji w komisji i przegłosowanie proponowanych środków.

W dniu 3 lutego 2023 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o pilne podjęcie działań mających na celu stabilizację dochodów rolników z powodu zmienności cen na rynkach rolno-spożywczych.

Pismo KRIR >>>

W dniu 01.02.2023 r. w Rakołupach Dużych, gm. Leśniowice odbyło się wspólne posiedzenie trzech Rad Powiatowych - z powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego.

W dniu 31 stycznia 2023 r. w Biurze Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Łęczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli delegaci LIR oraz zaproszeni goście: Janusz Skrzypek – Członek Zarządu LIR, Piotr Woch – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Lublinie, Kajetan Kościk – Kierownik Oddziału Odnawialnych Źródeł Energii w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Posiedzenie Rady Powiatowej LIR w Łęcznej prowadził przewodniczący Łęczyńskiej Rady Powiatowej Grzegorz Szewczak.

Od 31 stycznia rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie modernizacji swych gospodarstw w ramach tzw. zielonej energii. Dzisiaj w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie na północnym Mazowszu informował o tym wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

LEADER to inicjatywa Komisji Europejskiej, wprowadzona w 1991 r., której celem jest aktywizacja społeczności wiejskich. Jej istota to włączenie lokalnych społeczności w diagnozowanie problemów własnego obszaru i wypracowywanie sposobów ich rozwiązania. Działanie LEADER zostało wdrożone do PROW 2014–2020.

Zamieszczamy odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 stycznia 2023 r. o przeprowadzenie wnikliwych kontroli ziarna kukurydzy sprowadzanego z Ukrainy pod kątem zawartości mykotoksyn, które są szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt:

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie trudnej sytuacji na rynku zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło następującą informację:

W ministerstwie odbyło się 01.02.2023 r. spotkanie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych. W spotkaniu uczestniczyli także: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra Przemysław Bednarski. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Gustaw Jędrejek oraz Członek Zarządu Adam Bojarski.

Od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych: na inwestycje związane z nawadnianiem oraz na zieloną energię w gospodarstwie.

Wsparcie pochodzi z budżetu PROW 2014–2020, z instrumentu wsparcia Modernizacja gospodarstw rolnych. Obejmuje ono dwa obszary: E –  nawadniania w gospodarstwie oraz F – zielona energia w gospodarstwie.

Komisja Europejska zaprasza beneficjentów do składania poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową propozycji programów promocyjnych.

Komisja przygotowała dwa zaproszenia – do składania propozycji programów prostych oraz takich, w których uczestniczy wiele państw członkowskich.

Bieżące zagadnienia ważne dla branży mleczarskiej były przedmiotem  spotkania wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami tego sektora w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych, spółdzielni mleczarskich oraz federacji konsumentów.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.