9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich VII kadencji przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska - z ramienia KRIR. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Krystyna Janecka z Małopolskiej IR, Dorota Różnicka z Dolnośląskiej IR, Alina Radecka z Podkarpackiej IR oraz Jolanta Wielgat z Podlaskiej IR.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2674), określa stawkę zwrotu podatku akcyzowego na litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r., zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W rozmowie m.in. o porozumieniu ministra rolnictwa z protestującymi na przejściu granicznym w Medyce rolnikami. Szef resortu minister Czesław Siekierski twierdzi, że jest to „elementem pozytywnego dialogu”.

W rozmowie z prezesem Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawem Jędrejkiem, także (jak się okazuje) o nie do końca rozwiązanej sprawie transportu ukraińskiego zboża do Polski.

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o zmianę zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pismo KRIR >>>

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o uregulowanie kwestii dotyczącej wysokości odsetek od czynszów dzierżawnych i odsetek z tytułu zakupu gruntów zarówno dla nowych umów, jak i już wcześniej zawartych.

Pismo KRIR >>>

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o podjęcie prac mających na celu uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne.

Pismo KRIR >>>

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o wypracowanie odpowiednich wytycznych mających na celu ograniczenie wszelkich kontroli, zarówno Inspekcji Pracy, Inspekcji Weterynaryjnej, jednostek certyfikujących i in., ferm drobiu w okresie zagrożenia ptasią grypą.

Od 25 stycznia 2024 r. zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest można się ubiegać jeszcze do 12 stycznia 2024 r. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Jest to drugi nabór o taką pomoc prowadzony w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Do tej pory wpłynęło 23,5 tys. wniosków na kwotę ponad 293 mln zł.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 23 listopada 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 r.

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2024 r. pobiera zaliczkę na podatek dochodowy 
i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na zasadach analogicznych jak w roku 2023.

Od świadczeń nieprzekraczających kwoty 2.500 zł miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej 
od podatku (tj. 30.000 zł rocznie).

Lubelska Izba Rolnicza organizuje nabór na kurs INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN w zakresie podstawowym (2-dniowy). Zajęcia będą prowadzone w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej ul. Pogodna 50A.2 w Lublinie w dniach1-2 lutego 2023 r. w godz. 9.00-15.00.

 Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zapisy pod numerem tel. /81/ 443 60 71.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 4 stycznia 2024 roku do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie. Samorząd rolniczy oceniając dotychczas istniejący system rozwiązań prawnych, dotyczących szkód łowieckich stwierdza, że jest on niedostatecznie skuteczny. Częste zmiany rozporządzeń w tym zakresie powodują destabilizację relacji rolnik-myśliwy. Proponujemy rozważenie wprowadzenia funduszu gwarancyjnego, który byłby finansowany ze środków budżetu państwa i kół łowieckich.

Poznaliśmy już laureatów konkursów organizowanych pod hasłem „Nie marnuj żywności – szkoda planety!” – filmowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Celem obydwu było wsparcie i rozpowszechnienie idei niemarnowania żywności.

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę zimowych Seminariów Uprawowych top agrar Polska. W tym roku naszym hasłem przewodnim jest „Uprawa dla dobrego zysku i plonu”, a swoją wiedzą podzielą się : prof. Hansgeorg Schȍnberger i Maximilian Rȕdt z N.U. Agrar oraz prof. Bartosz Glina z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będą oni mówić o uprawie gleby, uproszczeniach, ochronie roślin – głównie zbóż i rzepaku – w sytuacji zmieniającego się  klimatu i wymagań unijnych ze szczególnym uwzględnieniem ekoschematów, w tym rolnictwa węglowego. Szkolenia poprowadzą redaktorzy naczelni top agrar Polska: Karol Bujoczek i dr Maria Walerowska.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.