8 maja 2024 r., w Sejmie RP odbywa się konferencja "20 lat Polski w UE – podsumowanie i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa", zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wśród naszych gości są Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, którzy przedstawią swoje perspektywy na rozwój polskiego rolnictwa. Ponadto prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówi szanse, skutki i wyzwania dla polskiego rolnictwa po 20 latach w UE, a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawi instytucjonalne uwarunkowania wsparcia rolnictwa z funduszy UE. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprezes Antoni Skura, Członek Zarządu LIR Marcin Sulowski, Delegaci na Walne Zgromadzenie LIR: Sławomir Czech, Marek Gawron, Adam Jacórzyński, Jan Maciąg, Leszek Sęk, Jarosław Wilgos, Krzysztof Zięba, Piotr Żak.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Wystawie Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW & ANIMAL SHOW 2024, która odbędzie się w dniach 18-19 maja br., teren Moto Park Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie. Zapraszamy na stoisko Lubelskiej Izby Rolniczej - nr 61.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 06.05.2024 r. w sprawie wprowadzanych zmian do trwających naborów i oceny wniosków w ramach KPO.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wprowadzanych zmian do trwających naborów i oceny wniosków w ramach KPO >>

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 marca 2024 r., w sprawie długości okresu zobowiązań dla beneficjentów interwencji I.13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” uwzględnionej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa przedstawił pismem z 25 kwietnia 2024 r. informację, że przychyla się do wnioskowanych zmian.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia uregulowań prawnych, które pozwolą objąć ochroną prawną tradycyjne zapachy i odgłosy związane z produkcją rolniczą resort rolnictwa poinformował pismem z 26 kwietnia 2024 r., że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie napływające sygnały dotyczące warunków prowadzenia działalności rolniczej.

Informujemy o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o objęcie wsparciem „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie rolnictwa 4.0. Po zmianie kwota przeznaczona na ten nabór wynosi 492 mln zł.

Informujemy, że Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wprowadził nową zakładkę na swojej stronie internetowej, poświęconą Integrowanej Produkcji Roślin. Znajdują się tam zalecenia dotyczące wyboru odmian roślin rolniczych do siewu, zgodnie z wymogami tego systemu.

Od 6 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje udostępnić generator wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych.

Link do generatora

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie informowania przez punkty skupu i zakłady przetwórcze o cenach zakupu surowca owoców na co najmniej jeden dzień przed dostawą oraz w sprawie daty zawierania umów kontraktacyjnych.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie kredytów na zakup użytków rolnych.

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiła się 29 kwietnia 2024 r.  informacja, że w związku ze zmianą przepisów unijnych już od 2024 r. istnieje możliwość realizacji przez rolników normy GAEC 7 poprzez zmianowanie lub dywersyfikację upraw. W przypadku gdy rolnik zamierza stosować zmianowanie, wówczas na co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie na tej samej powierzchni musi posiadać inną uprawę niż w 2023 r.

Komisja Europejska od 19 kwietnia do 17 maja 2024 r. prowadzi konsultacje publiczne projektu wprowadzającego zmiany w tzw. dyrektywie azotanowej. W 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła ocenę, której celem jest m.in. sprawdzenie, czy dyrektywa ta w wystarczającym stopniu promuje recykling składników odżywczych z różnych źródeł, w tym przetworzonych nawozów naturalnych oraz rozwój w technologiach przetwarzania nawozów naturalnych, w tym na tzw. RENURE.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie rozszerzenia katalogu beneficjentów wymienionych w ustawie z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie konieczności podjęcia interwencji w sprawie udzielenia pomocy gospodarstwom z terenu województwa lubelskiego dotkniętym falą przymrozków.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie zniesienia wymogu posiadania płyty gnojowej dla gospodarstw poniżej 20 DJP.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.