Rośnie niebezpieczeństwo powrotu kryzysu zbożowego sprzed roku. Komisja Europejska żąda od Polski zniesienia embarga na produkty rolne z Ukrainy, a rolnicy mają obawy, czy wraz z nowym rokiem ukraińskie zboże rzeczywiście trafi wyłącznie na tranzyt. Wraz z nowym rokiem nie znikają obawy rolników o napływ towarów rolno - spożywczych z Ukrainy. Do prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej, Gustawa Jędrejka, dotarły sygnały, że od 1 stycznia powrócił import czterech rodzajów zbóż z Ukrainy.

– Nie wiemy, co się będzie działo na granicy, bo są rozbieżne informacje na temat przepuszczania zboża do Polski w imporcie bezcłowym – wyjaśnił Gustaw Jędrejek.

8 stycznia 2024 r. mija termin na przekazanie za pośrednictwem aplikacji IRZplus informacji na temat prowadzonej produkcji zwierzęcej. W związku z tym rolnicy zajmujący się hodowlą bydła, owiec lub kóz powinni zaktualizować „Opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada”, natomiast utrzymujący w swoich gospodarstwach świnie – „Opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada”. Osoby utrzymujące zwierzęta tych gatunków przed 2023 rokiem mogą złożyć te dokumenty w formie papierowej w biurach powiatowych ARiMR. Pozostali muszą zrobić to elektronicznie.

Uprzejmie informuję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) - Podprogram 2023 ogłosił trzy postępowania przetargowe na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich.

Informujemy, że w dniu 5 stycznia br. (piątek) Biura LIR w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu będą nieczynne w zamian za Święto Objawienia Pańskiego przypadające w sobotę 6 stycznia.

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR >>> w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości krajowej gospodarki wodnej i opracowanie Planu Krajowej Gospodarki Wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do opracowania tego planu, Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 28 grudnia 2023 r., informuje co następuje:

Racjonalnie prowadzona gospodarka wodna musi opierać się na właściwym zarządzaniu zasobami wodnymi oraz uwzględniać zasadę godzenia wspólnych interesów wszystkich użytkowników wód.

W dniu 27 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej LIR powiatu hrubieszowskiego.

Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Wiesław Sokołowski realizując przyjęty porządek.

W dniu 29 grudnia 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubartowskiego, które otworzyła i poprowadziła Pani Marianna Kosik – Przewodnicząca Rady Powiatowej.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645 z późniejszymi zmianami) oględzin dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 28.12.2023 r. na wniosek Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyspieszenia wypłat środków finansowych dla rolników deklarujących praktyki w ramach ekoschematów w swoich gospodarstwach rolnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało na stronie internetowej, że do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. do Premiera RP w sprawie przedłużenia preferencyjnej stawki 0% VAT na żywność w 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług1, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT2, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 18.12.2023 r. w sprawie zablokowania oddania w wieloletnią dzierżawę Terminala Zbożowego w Gdyni.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 18.12.2023 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw zwanych dalej "ustawą wiatrakową".

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.