Ambasada RP w Bangkoku 7 maja br. przekazała decyzję strony tajskiej o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla jaj i produktów jajecznych wywożonych z Polski do Królestwa Tajlandii.

Władze Tajlandii nie wymagają dodatkowych procedur związanych z zatwierdzeniem polskich zakładów. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych, dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

– Wystąpiłem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeanalizowanie aktualnej struktury cen żywności, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu, wieprzowiny i warzyw – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że nie ma istotnych powodów do znacznego wzrostu cen tych produktów.

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 9 stycznia 2020 r. >>> w sprawie wyrażenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na oddawanie gruntów nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do używania osobom trzecim (np. wydzierżawiania z przeznaczeniem m.in. na fermy fotowoltaiczne), bez możliwości żądania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od nabywcy nieruchomości zapłaty całej niespłaconej, a rozłożonej na raty, należności z tytułu jej sprzedaży, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 4 maja 2020 r. informuje co nastepuje:

  • - Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich
  • - 40 milionów złotych z budżetu państwa dla około 11,6 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich
  • - Dotacja w wysokości 3-5 tys. zł na koło
  • - Wsparcie dla już istniejących oraz nowo zarejestrowanych KGW

Poniżej zamieszczono Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 08.05.2020 r. oraz reakcję Ministra Rolnictwa na ww. stanowisko.

Stanowisko Zarządu LIR z dn. 08.05.2020 r. w sprawie zatrudniania cudzoziemców w Polsce w czasie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem >>

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) – rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Czas nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, dlatego dla młodych mieszkańców naszego regionu mamy specjalne „domowe” zadanie. Dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego zapraszamy do poznania zwyczajów pszczół i udziału w konkursie plastycznym „Jak mogę pomóc pszczołom?”.

Zachęcamy rodziców do poczytania swoim pociechom o tych małych owadach, a dzieci do samodzielnego narysowania lub namalowania odpowiedzi na konkursowe pytanie.

Służby weterynaryjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich 4 maja 2020 r. poinformowały Główny Inspektorat Weterynarii o zatwierdzeniu wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wywożonych do tego kraju. Nowy wzór świadectwa obejmuje mięso drobiowe, wołowe, baranie i kozie. 

Dla polskich producentów mięsa drobiowego, wołowego, baraniego i koziego  oznacza to możliwość eksportu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA).

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 27 marca 2020 r. >>> w sprawie otwarcia konsulatów na Białorusi i Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r. poinformowało, że urzędy konsularne na Białorusi prowadzą przez cały czas, choć w ograniczonym zakresie, obsługę wizową. W ciągu najbliższych kilkunastu dni można spodziewać się wznowienia działalności przez niektóre punkty przyjmowania wniosków wizowych zarządzane przez usługodawcę zewnętrznego realizującego usługi outsuorcingu wizowego na rzecz polskich placówek zagranicznych na Białorusi. Natomiast urzędy konsularne na Ukrainie z dniem 4 maja rozpoczną przyjmowanie wniosków wizowych zarówno w swoich siedzibach, jak i za pośrednictwem punktów przyjmowania wniosków wizowych (w nieco zmienionej formule spowodowanej wprowadzonymi przez władze Ukrainy ograniczeniami).

Poniżej zamieszczono odpowiedź Ministra Rolnictwa z dn. 06.05.2020 r. ws. Stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmniejszenia zasięgu obszaru zagrożenia (strefa niebieska).

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmniejszenia zasięgu obszaru zagrożenia (strefa niebieska)

Odpowiedź MRIRW z dn. 06.05.2020 r.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.