31 stycznia 2023 r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa z inicjatywy Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafała Romanowskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Prezydiów Komisji Zarządzających Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. W wydarzeniu udział wzięli Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny KOWR oraz Małgorzata Gośniowska-Kola, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Na prośbę Przewodniczącego Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat planowanego naboru wniosków o pomoc w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-27 „Interwencji w sektorze pszczelarskim” Agencja Restrukturyzacjin i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zatwierdzonym przez Komisję Europejską oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

– Cieszę się, że szkoły rolnicze przeżywają swoisty renesans i absolwenci szkół podstawowych coraz częściej wybierają naukę właśnie w tych szkołach – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszego spotkania z dyrektorami ministerialnych szkół rolniczych. W spotkaniu wzięła udział również sekretarz stanu Anna Gembicka.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. o zasiłek macierzyński mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników, które przysposobiły dziecko w wieku do 14. roku życia lub przyjęły na wychowanie w wieku do ukończenia 14. roku życia i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

W związku z zapytaniem Prezesa KRIR podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2023 r. na temat sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce oraz realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, która weszła w życie 8 lutego 2019 roku, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z danymi z bazy informacji kredytowych BIK w listopadzie 2021 r. zaległości w spłacie zaciągniętych na cele rolnicze kredytów posiadało 4 297 dłużników na kwotę 708 435 227 zł.

W dniach 19-20 stycznia 2023 roku odbyło się Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej w Janowie Lubelskim. W tym roku gospodarzem wydarzenia był Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. W porozumieniu izb uczestniczyli wszyscy jej członkowie tj. Lubelska Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Opolska Izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza. Ponadto w Porozumieniu uczestniczył również Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz i Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, a także Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński. Podczas posiedzenia byli obecni posłowie na Sejm z terenu woj. lubelskiego, którzy odnieśli się do poruszanych zagadnień związanych z obecną sytuacją w rolnictwie.

KOWR informuje, że od dnia 30 stycznia 2023 r. obowiązuje nowy wzór formularza „Wniosku o wpis producenta do rejestru konopi włóknistych”.

Wniosek >>

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 10 stycznia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wystąpienie do Komisji Europejskiej o uaktualnienie cen minimalnych na rynkach rolnych w tym zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i uruchomienie skupu interwencyjnego w regionach, gdzie cena spada poniżej ceny minimalnej resort rolnicytwa wyjasnił (pismem z 26 stycznia 2023 r.), że w ramach WPR nie funkcjonują ceny minimalne na rynkach rolnych (zbóż, mleka w proszku, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego), funkcjonują natomiast progi referencyjne i ustalane na ich podstawie ceny interwencyjne. Spadek cen rynkowych poniżej cen interwencyjnych nie uruchamia automatycznie interwencji.

W odpowiedzi na wniosek Rady do spraw Rady Kobiet i  Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie przekazania informacji na temat liczby osób korzystających z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, Departament Ubezpieczeń Społecznych MRiRW przekazał następujące wyjaśnienia.

Od marca 2019 r. jest wypłacane Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające - tzw. Program Mama 4+ (RSU). Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym ma na celu uhonorowanie i docenienie okresu wychowywania dzieci. Jest formą pomocy dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci.

W dniu 25 stycznia 2023 r. w Opolu Lubelskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Opolskiego. W posiedzeniu uczestniczyli delegaci rady powiatowej oraz zaproszeni goście w osobach p. Wiesława Chmielewska i p. Henryk Paska przedstawiciele KRUS OR w Lublinie, p. Józef Czyżewski – zastępca kierownika BP w Opolu Lubelskim Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, p. Grzegorz Gołofit – przedstawiciel Urzędu Miasta Opole Lubelskie, p. Grzegorz Jurak - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz p. Bożena Pyśniak przedstawiciel POLOWOC. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował p. Roman Chudzik – członek Zarządu LIR. Zgromadzeniu przewodniczyła p. Jolanta Szałas - Przewodnicząca Rady Powiatowej.

W miniony piątek podczas IX Beef Forum (Forum Sektora Wołowiny) rozdano prestiżowe nagrody dla wyróżnionych w konkursie Producentów Bydła Mięsnego. Wyłoniono najlepszych wśród producentów opasów, odsadków i hodowców bydła mięsnego. Wyróżnionym w kategorii "Producent odsadków"został Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Adam Bojarski.

Rola WPR oraz Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w bardziej zrównoważonym kierunku to temat debaty, w której wzięli udział sekretarze stanu Lech Kołakowski oraz Rafał Romanowski.

27 stycznia 2023 r. w Sejmie RP odbyło się wspólne posiedzenie trzech zespołów parlamentarnych, podczas którego omawiano projekt Kodeksu Rolnego. W spotkaniu uczestniczył Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który podkreślił, że jest to bardzo potrzebne prawo, które będzie chronić produkcję rolną na obszarach wiejskich, a także ureguluje prawa własności >>>.

Projekt Kodeksu Rolnego (wraz z dodatkowymi dokumentami) >>

Wypowiedź Prezesa KRIR >>

Do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 roku. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane pieniądze. Dotychczas do biur powiatowych ARiMR trafiło 8900 sprawozdań.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.