W dniu 29 września 2021 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz wziął udział w Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Producentów Buraka Cukrowego, które odbyło się w Warszawie.

Podczas spotkania Prezes KRIR odniósł się do Polskiego Ładu, Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej oraz współpracy polskich organizacji rolniczych na forum europejskich organizacji zrzeszonych w COPA i COGECA.

Kwota dopłat do składek ubezpieczeniowych przeznaczona na rok 2021 została zwiększona w budżecie Państwa do 900 mln zł. Wszyscy chętni rolnicy będą mogli się ubezpieczyć.

29 września br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się gala XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W wydarzeniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała Prezes Aleksandra Hadzik.

Dotacje i niskooprocentowane pożyczki dostępne dla rolników w nowym dwuczęściowym naborze wniosków programu AGROENERGIA.

W odpowiedzi na liczne wystąpienia samorządu rolniczego o zwiększenie środkow finansowych na dopłaty z budżetu państwa do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 23 września 2021 r., że w wyniku podjętych działań, na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostały przeznaczone dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł.

Oznacza to, że w bieżącycm roku na powyższe działania przeznaczone zostanie 900 mln zł, co powinno umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dotacją z budżetu państwa wszystkim zainteersowanym producentom rolnym.

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 sierpnia 2021 r. o uznaniem wszystkich lasów przyległych do działek rolnych, jako obszaru zalesionego proekologicznego, Minister Rolnictwa i Rozowju Wsi wyjaśnia co następuje.

Na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB Puławy zamieszczone zostały wyniki badań programu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

Zamieszczono tam wiele ciekawych zaleceń żywieniowych  i instrukcji uprawy.

24 września br. w Grodnie, koło Międzyzdrojów, odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo" poświęcona OZE i ochronie klimatu na obszarach wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, dyrekcja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na czele z Małgorzatą Gośniowską-Kolą, przedstawiciele węgierskiego ministerstwa rolnictwa oraz eksperci z polskich i węgierskich instytucji naukowych.

W dniach 24-26 września 2021 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła w XXII Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW zorganizowanej przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Po rocznej przerwie wystawa cieszyła się szczególnie dużym zainteresowaniem zwiedzających.

24.09.2021 r. w Grodnie k. Międzyzdrojów, w ramach IV Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo, odbyła się debata poświęcona OZE i ochronie klimatu na obszarach wiejskich. Uczestniczył w niej minister Grzegorz Puda. Organizatorem konferencji była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Agro Promotion SA oraz Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku.

27 września br. rozpoczyna się proces generowania w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” protokołów oszacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. Przyspieszy to proces ich akceptowania przez wojewodę lub przez osoby upoważnione przez wojewodę.

Producenci rolni, którzy w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” złożyli wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy wnioskowali o  przyspieszenie tego procesu.

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej na realizację swoich zadań statutowych.

Wnioski o wsparcie można składać na działalność zarejestrowanego KGW. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków kół i wynosi: 5 tys. zł – dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli liczba członków mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Wojewódzkie uroczystości z okazji 40 rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność” odbyły się w dniu 26 września 2021r. w Ostrówku gm. Puchaczów powiat łęczyński województwo lubelskie.

W dniu 19 września 2021 roku w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbyło się Święto Plonów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Organizatorami uroczystości byli: Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie i Burmistrz Krasnobrodu.

Sekretarz stanu Szymon Giżyński wziął udział, w czterostronnym spotkaniu wysokiego szczebla poświęconemu ASF. Spotkanie, które odbywało się w tym tygodniu online, zorganizowane zostało przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) Komisji Europejskiej, reprezentowaną przez zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Claire Bury, z udziałem: sekretarza stanu ministerstwa rolnictwa Czech Jiří Šíra, sekretarz stanu ministerstwa rolnictwa Niemiec Beate Kasch i sekretarza stanu ministerstwa rolnictwa Polski Szymona Giżyńskiego. Spotkanie dotyczyło koordynacji i współpracy w obszarze ASF w regionach granicznych zaproszonych państw członkowskich UE.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.