Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia:

- o stwierdzeniu w dn. 8.11.2019 r. 93 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 187 na terenie pól w okolicy miejscowości Majdan Leśniowski  gm. Leśniowice, powiat chełmski.

Tysiące mieszkańców Lublina i regionu wzięło udział w głównych uroczystościach Święta Niepodległości, które zorganizowano na pl. Zamkowym. – Pamiętajmy o tych wielkim zadaniu, jakie jest przed nami. To wypełnianie naszej niepodległości naszą wolnością, zakorzenioną w prawdzie o człowieku, zakorzenioną w chrześcijaństwie – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, nawiązując do słów św. Jana Pawła II.  Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował członek Zarządu Pan Janusz Skrzypek z żoną.

W dniu 4 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowa „Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Radosław Klekot - Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. Wśród zaproszonych gości oprócz prelegentów był Pan Marcin Duszek Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkół rolniczych i instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu województwa lubelskiego, powiatu bialskiego i powiatów ościennych.

W dniu 5 listopada 2019 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Opole Lubelskie odbył się posiedzenie delegatów Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Opolskiego. Posiedzenie otworzyła i prowadziła Pani Jolanta Szałas – Przewodnicząca Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Opolskiego. Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował Pan Roman Chudzik – Członek Zarządu.

Sytuacja na krajowym, europejskim i światowym rynku cukru oraz przyszłość uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce to główne tematy, które były omawiane dziś podczas konferencji pt. „Burak - Cukier - Perspektywy”.– Musimy utrzymać uprawę buraków w Polsce, to jest ważna gospodarczo roślina, ponieważ dla bardzo wielu gospodarstw dochody z tej uprawy są w budżecie znaczące. Roślina ta jest ważna dla środowiska i odgrywa także dużą rolę w płodozmianie – powiedział uczestniczący  w konferencji  minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Gustaw Jędrejek.

1 stycznia 2020 r. zostaną wprowadzone dwa nowe znaki graficzne: „Bez GMO” i „Wyprodukowano bez stosowania GMO”.Ma to na celu ujednolicenie formy graficznej znaków stosowanych dla oznakowania produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO):

  • żywności, w tym żywności pochodzenia roślinnego, żywności pochodzenia zwierzęcego, jak i żywności wieloskładnikowej;
  • pasz.

Dnia 4 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbyło się kolejne  posiedzenie delegatów Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Ryckiego.  Posiedzenie otworzył i prowadził Pan  Wojciech Piszczyński -Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Ryckiego. Z ramienia Zarządu Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Lubelska Izba Rolnicza organizuje szkolenia uzupełniające z zakresu stosowania środków ochrony roślin w cenie 60zł oraz szkolenia podstawowe w cenie 100zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (81) 443 60 71. Szkolenia będą organizowane po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych.

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Rolnictwa Krzysztofa Ardanowskiego z dn. 30.10.2019 r. ws. niskich cen wołowiny na terenie województwa lubelskiego.

Pismo MRIRW >>

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia:

- o stwierdzeniu w dn. 31.10.2019 r. 92 przypadku ASF: u 1 odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 154 na terenie łąkowym w okolicy miejscowości Nowosiółki, gm. Chełm, powiat chełmski.

Od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Jest to drugi nabór wniosków o takie wsparcie, poprzedni został przeprowadzony pod koniec 2016 roku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść, jak wniosek w wersji tradycyjnej. Umożliwia on wystąpienia o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy.

Elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji >>

W dniu 30 października br. w Warszawie z inicjatywy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia możliwych kierunków rozwoju serwisu Polska smakuje. Głównym celem opracowanego i stworzonego w latach 2016-2017 narzędzia było zapewnienie bieżącego wsparcia rolnikom i lokalnym producentom żywności w procesie docierania do nowych klientów, a tym samym zwiększania przez nich sprzedaży. W wyniku prowadzonych prac na poziomie Centrali KOWR i OT KOWR powstała znacząca baza wystawców i produktów, która dziś stanowi o atrakcyjności serwisu.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB zaprasza do korzystania z informacji zawartych na platformie projektu NUTRIMAN adres https://nutriman.net/farmer-platform/info/pl. Projekt NUTRIMAN jest siecią tematyczną dotyczącą azotu i fosforu, która gromadzi wiedzę na  temat "gotowych do zastosowania" technologii w zakresie produkcji i wykorzystania bio-nawozów, łączących innowacyjne wyniki badań naukowych z praktyką. Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 i finansowany z funduszy Unii Europejskiej.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.