Informujemy, że w dn. 22 listopada br w godz 9.00-13.00 w Józefowie (powiat biłgorajski) przy Kościele Parafialnym odbędzie się wymiana osłon w wałkach przegubowo-teleskopowych. Akcja organizowana jest przez Lubelską Izbę Rolniczą i KRUS.

Informujemy, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Organizowane przez Top Agrar Polska, tegoroczne Forum Rolników i Agrobiznesu odbędzie się 28 listo­pada 2023 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod hasłem „Ziemia w opałach – jak zapewnić wodę, żywność i dobre środowisko – kluczowe znaczenie rolnictwa”. Program oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj >>>

W nawiązaniu do pisma KRIR  w sprawie wydłużenia do 30 listopada br. terminu szacowania strat suszy przez aplikację publiczną, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2351) wydłużony został do dnia 17 listopada br. termin składania przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze zostaje skrócony do dnia 13.11.2023 r.

Polska zaliczana jest do grupy wiodących producentów gęsi, pierza i puchu gęsiego w Unii Europejskiej. Krajowe pogłowie gęsi podlega rocznym zmianom i waha się od 0,9 mln szt. do 1,3 mln szt. W związku ze zbliżającym się Dniem Świętego Marcina, z którym związane jest staropolskie przysłowie „najlepsza gęsina na świętego Marcina”, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował kilka informacji na temat polskiej gęsiny.

15 listopada br. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci rolników, które ukończyły kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i przesłały do 6 listopada br. certyfikat potwierdzający jego ukończenie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 24 października 2023 r. w sprawie zwiększenia maksymalnego limitu dla świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego oraz produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych i mięsa mielonego zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, resort rolnictwa poinformował, co następuje.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na konferencję w formie on-line, podsumowującą wyniki pilotażu, przeprowadzonego w ramach projektu Paszportyzacja polskiej żywności.

Komisja Europejska zaakceptowała wczoraj program pomocy dla producentów malin.

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł. Pomoc udzielana jest w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” i pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W związku z realizacją wniosku Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego dotyczącym wyłączenia rzeźni rolniczych z obowiązków wynikających z procedury wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 10 listopada 2023 r., przekazuje co następuje:

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje:

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza koła gospodyń wiejskich na cykl webinariów poświęconych tematyce etnograficznej.

Dla kół z każdego województwa zaplanowaliśmy osobne spotkanie, prowadzone przez eksperta z regionu. Na wykładzie zostanie zaprezentowana wiedza dotycząca specyfiki i zróżnicowania kultury ludowej na danym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem stroju ludowego, jako istotnego elementu kształtowania lokalnej tożsamości.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 26 października 2023 r. w sprawie możliwości zmiany przepisów ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa1, tak aby do świadczenia uprawnione były również osoby, które pełniły funkcję sołtysa przed 1990 r., resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.