Wniosek o zamrożenie cen prądu, czyli jakie dokumenty są niezbędne, aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku? Prezydent podpisał ustawę o wyższych limitach zamrażających ceny prądu, a w niektórych przypadkach limit zużycia energii podniesiono do 2600 i 3000 kWh. Jakie formalności trzeba spełnić żeby skorzystać z wyższych limitów? Niezbędne będzie złożenie wniosku wraz z kopiami dokumentów w wyznaczonym terminie.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 28.11.2022 r. w sprawie zwiększenia limitów wycinki drzew na cele opałowe w lasach prywatnych.

Biogazownie rolnicze to instalacje, które idealnie wpisują się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego. Racjonalne wykorzystanie odchodów zwierzęcych może zapewnić gospodarstwu rolnemu energię elektryczną, ciepło, a także cenny nawóz w postaci masy pofermentacyjnej. KOWR zrealizował film przedstawiający gospodarkę obiegu zamkniętego, której elementem jest biogazownia rolnicza.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji w Brześciu Kujawskim przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest programem, który ma wzmocnić gospodarki wszystkich krajów europejskich po pandemii COVID-19. Szef resortu rolnictwa omówił realizowane nabory wniosków w sektorze rolnictwa oraz przedstawił plany dotyczące kolejnych działań.

W siedzibie MRiRW odbyło się dziś spotkanie podsumowujące prace zespołu ekspertów, powołanego z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich. Zespół przygotował projekt nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych.

Na konferencji prelegentami byli również przedstawiciele departamentów merytorycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili kwestie naborów w ramach KPO w sektorze rolnictwa.

Federacja Przedsiębiorców Polskich w dn. 24.11.2022 r. zorganizowała kongres „Dialog o gospodarce 2022”. W panelu pt. „Gospodarka żywnościowa strategicznym zadaniem państwa” udział wziął Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej oraz przedsiębiorcy. Tematem wiodącym kongresu były osiągnięcia i wyzwania gospodarcze Polski w wymiarze międzynarodowym. Organizatorzy wydarzenia przygotowali kilka debat tematycznych, które umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń i poglądów na tematy gospodarcze i społeczne.

Nowe urządzenia, innowacyjne technologie, cały czas rozwijają pszczelarstwo, ułatwiając tym samym prace pszczelarzom. Aplikacje na telefon, drobne gadżety, nowe urządzenia czy też rozbudowane automatyczne linie do wirowania miodu to jedne z wielu przykładów rozwoju pszczelarstwa.

Fundacja „Pomaganie krzepi” serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym. Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Bożym Narodzeniem, w szczególności z wypiekaniem ciastek bożonarodzeniowych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

Zgodnie z zapowiedzią Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych został wydłużony do 30 listopada. Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie weszło w życie.

To wsparcie ma pomóc tym rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Do 23 listopada wnioski o taką pomoc złożyło ok. 177,5 tys. rolników.

Działania podejmowane w celu zwiększenia produkcji ekologicznej w Polsce były omawiane dziś podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). O zadaniach resortu rolnictwa w tym zakresie poinformowali wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Rafał Romanowski. Działania KOWR przedstawił dyrektor generalny Waldemar Humięcki.

Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na e-maila, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.

W obecności wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka podpisany został przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezes ARiMR Halinę Szymańską List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie promocji zdrowia i upowszechniania programów profilaktycznych na obszarach wiejskich.

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> o zmianę przepisów w zakresie zmian uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 18.11.2022 r., przekazało następujące informacje:

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.11.2022 r. w sprawie znaczącego spadku cen skupu kukurydzy, zbóż i rzepaku.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 22.11.2022r. ws. znaczącego spadku cen skupu kukurydzy, zbóż i rzepaku

W dniu 21 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej starostwa Powiatowego w Kraśniku odbiło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Kraśnickiego. Oprócz delegatów w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Kazimierz Choma - poseł na Sejm RP; Pan Andrzej Rolla – Starosta Kraśnicki, Pani Aneta Rola oraz Pan Mariusz Surdacki – Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku; Pan Patryk Stawczyk – Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku; Pan Piotr Dorot – Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.