W związku z wystąpieniami Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zakresu pomocy dla producentów zbóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych.

Przedmiotowa pomoc ma na celu zrekompensowanie rolnikom poniesionych strat spowodowanych obniżeniem cen skupu zbóż od początku 2024 r. oraz zmniejszenie nadwyżki zbóż przed tegorocznymi zbiorami. Pomoc ograniczona będzie do gospodarstw poniżej 300 ha.

W środę 3 kwietnia 2024 r. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywały ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 8 posiedzeniu 20 marca 2024 r. Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Bober.

Ustawę przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Jurand Drop.

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konieczności dostosowania systemu składania wniosków o płatności bezpośrednie do zmian warunkowości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 2 maja 2024 r. przekazuję następujące informacje.

W związku z planowanymi od 2024 roku zmianami w zakresie warunkowości (normy GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8), wdrożeniem płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu – „Grunty wyłączone z produkcji” uprzejmie informuję, że trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 16 kwietnia 2024 r.  o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia klasyfikację gruntów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 2 maja 2024 r. następujące wyjaśnienia.

Poniżej zamieszczono stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 15.04.2024 r. w sprawie wypowiedzi ukraińskiego przedstawiciela organizacji branżowej, która została opublikowana na łamach europejskiego portalu Politico w artykule poświęconym negocjacjom umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu rezygnację z wymogu elektronicznego rejestru stosowania środków ochrony roślin.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 22.04.2024 r. w sprawie konieczności wprowadzenia na granicy UE dokładniejszych i pełnych analiz jakości każdej partii zbóż oraz innych płodów rolnych napływających z Ukrainy.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz wniosków lub beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020 do udziału w projekcie pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”.

8 maja 2024 r., w Sejmie RP odbywa się konferencja "20 lat Polski w UE – podsumowanie i perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa", zorganizowana przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wśród naszych gości są Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, którzy przedstawią swoje perspektywy na rozwój polskiego rolnictwa. Ponadto prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówi szanse, skutki i wyzwania dla polskiego rolnictwa po 20 latach w UE, a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawi instytucjonalne uwarunkowania wsparcia rolnictwa z funduszy UE. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprezes Antoni Skura, Członek Zarządu LIR Marcin Sulowski, Delegaci na Walne Zgromadzenie LIR: Sławomir Czech, Marek Gawron, Adam Jacórzyński, Jan Maciąg, Leszek Sęk, Jarosław Wilgos, Krzysztof Zięba, Piotr Żak.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI Wystawie Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW & ANIMAL SHOW 2024, która odbędzie się w dniach 18-19 maja br., teren Moto Park Ułęż, powiat rycki, woj. lubelskie. Zapraszamy na stoisko Lubelskiej Izby Rolniczej - nr 61.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 06.05.2024 r. w sprawie wprowadzanych zmian do trwających naborów i oceny wniosków w ramach KPO.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 06.05.2024 r. w sprawie wprowadzanych zmian do trwających naborów i oceny wniosków w ramach KPO >>

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 marca 2024 r., w sprawie długości okresu zobowiązań dla beneficjentów interwencji I.13.2 „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych” uwzględnionej w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa przedstawił pismem z 25 kwietnia 2024 r. informację, że przychyla się do wnioskowanych zmian.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia uregulowań prawnych, które pozwolą objąć ochroną prawną tradycyjne zapachy i odgłosy związane z produkcją rolniczą resort rolnictwa poinformował pismem z 26 kwietnia 2024 r., że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizowane są wszystkie napływające sygnały dotyczące warunków prowadzenia działalności rolniczej.

Informujemy o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o objęcie wsparciem „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie rolnictwa 4.0. Po zmianie kwota przeznaczona na ten nabór wynosi 492 mln zł.

Informujemy, że Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wprowadził nową zakładkę na swojej stronie internetowej, poświęconą Integrowanej Produkcji Roślin. Znajdują się tam zalecenia dotyczące wyboru odmian roślin rolniczych do siewu, zgodnie z wymogami tego systemu.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.