W odpowiedzi na opinię Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka informuje, że w wyniku działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniono w bieżącym roku (2021) na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dodatkowe środki w wysokości 500 mln zł, co oznacza, że na ten cel w bieżącym roku zabezpieczone zostały środki w wysokości 900 mln zł. Natomiast w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. zaplanowane zostały środki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w wysokości ponad 1,4 mld zł.

Komisja Europejska jak co roku ogłosiła zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań informacyjnych na temat wspólnej polityki rolnej.

Tematem tegorocznego zaproszenia do składania wniosków są działania informacyjne, które koncentrują się na zilustrowaniu, w jaki sposób nowa WPR przyczyni się do realizacji priorytetów politycznych Komisji, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 28 października 2021 r. na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik udzielił następujących wyjaśnień.

W odpowiedzi na wniosek Krajowej Rady izb Rolniczych z 28 października 2021 r. w sprawie niskich cen proponowanych rolnikom przez zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną Sekretarz Stany w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Ryszard Bartosik  poinformował, że w bieżącym sezonie ceny otrzymywane za ziemniaki skrobiowe są zbliżone do poziomu cen w sezonie 2020/2021, tj. ok. 0,30 zł/kg, jednak o ok. 10 % niższe niż w sezonie 2019/2020.

Jednocześnie ceny ziemniaków jadalnych w hurcie są znacząco wyższe od cen ziemniaków skrobiowych (ok. 0,60 zł/kg), co dodatkowo może powodować niezadowolenie ich producentów.

9.11.2021r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się uroczysta gala podczas, której poznaliśmy laureatów II edycji konkursów „Rolnik z Lubelskiego 2021” oraz „Ekolubelskie 2021”. Nagrody zwycięzcom, w postaci pamiątkowych grawertonów, nagród finansowych oraz pucharów, wręczył Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. W kategorii produkcja roślinna uhonorowany został Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej P. Janusz Skrzypek, który wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w uprawie ziemniaka.

Rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (tereny wymienione w załączniku I do Rozporządzenia KE 2021/605), którzy chcą przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF, muszą w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego. Natomiast na obszarze objętym ograniczeniami I, właściciele trzody chlewnej muszą mieć taki plan, jeśli sprzedają świnie lub pochodzące z nich mięso poza granice kraju.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt wiąże się z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW). Zgodnie z unijnymi przepisami, program ten zostanie przedłużony na lata 2021–2022. Wprowadzono także usprawnienia dotyczące realizacji PROW 2014–2020 oraz załatwiania spraw przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Najważniejszymi tematami omawianymi podczas posiedzenia Rady były: sytuacja na rynkach rolnych oraz przyjęcie konkluzji Rady ws. nowej strategii leśnej UE do 2030 r.

Poniżej zamieszczono Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 8.11.2021 r. w sprawie trudnej sytuacji rolników, którzy nie mogli zebrać swoich plonów w czasie tegorocznych żniw.

Stanowisko Zarządu LIR ws. trudnej sytuacji rolników, którzy nie mogli zebrać swoich plonów w czasie tegorocznych żniw >>

Członek Zarządu LIR - Adam Bojarski wraz Przewodniczącą Rady Powiatowej LIR powiatu krasnostawskiego- Martą Gawron złożyli w imieniu Lubelskiej Izby Rolniczej okolicznościowy wieniec podczas uroczystości jakie odbyły się w Krasnymstawie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

9 listopada 2021 r. w Krajowym Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie poświęcone rozwojowi Giełdowego Rynku Rolnego. Rynek ten jest prowadzony przez Towarową Giełdę Energii S.A. na podstawie licencji udzielonej przez KOWR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku poprzez poniżej zamieszczony formularz.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i wniesie o jej przyjęcie bez poprawek. W posiedzeniu wziął udział Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Poniżej zamieszczono odnośnik do nagrania z komisji (wypowiedzi Prezesa LIR - 1:22min i 1:52min).

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 27 października 2021 r. dotyczący wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, co następuje:

W odpowiedzi na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia KRIR VI kadencji w sprawie objęcia szczególną ochroną dobrych klas ziemi rolnej (I-III klasy) >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 10 listopada 2021 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.