W ministerstwie rolnictwa dobiegają końca prace nad projektem ustawy o ochronie zwierząt   - Pobierz dokument

Wprowadzane zmiany mają na celu uregulować kwestie implementacji przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania jak również zapewnienie prawidłowego i jednolitego stosowania tych przepisów. Jedną z ważniejszych dla rolników zmian będzie możliwość dokonywania uboju na własne potrzeby bez korzystania z usług zawodowego ubojowca.

Zarząd KRIR poparł wprowadzone zmiany (opinia KRIR).

KRIR

Biuro Lubelskiej Izby Rolniczej informuje, iż w dniach 16-20 maja 2016 r.  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach organizuje Tydzień Otwartych Drzwi.  W tym czasie będzie można obejrzeć doświadczenia polowe oraz zapoznać się z przedstawionymi w załączonej ofercie wykładami  prowadzonymi przez pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.

Dzięki konsolidacji firm sektora rolno-spożywczego tylko na samych wspólnych zakupach zaoszczędzimy kilkaset milinów złotych w skali roku - powiedział minister skarbu Dawid Jackiewicz w TVP1, pytany o plany stworzenia holdingu rolno-spożywczego.

W dniu 25 kwietnia 2016r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej powiatu łukowskiego. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej.

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zainicjowania zmian legislacyjnych wspierających polskich producentów mleka i poprawy ogólnej sytuacji na rynku mleka.

pobierz dokument

29 kwietnia 2016 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy "o finansowaniu wspólnej polityki rolnej". Nowelizacja, która ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, zapewnia kontrolę władzy publicznej w osobie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nad przekazywaniem pieniędzy agencjom płatniczym: - Środki (...) są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą.

IV posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa odbyło się 29 kwietnia br. w Kijowie. Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczyła podsekretarz stanu Ewa Lech, a ze strony ukraińskiej zastępca ministra polityki rolnej i gospodarki żywnościowej Władysława Rutycka,

Już wiadomo kto z młodych rolników, ubiegających się o wsparcie w 2015 roku, może liczyć na otrzymanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Przypomnijmy, że wnioski o taką pomoc złożyło od 20 sierpnia do 16 września 2015 roku 3313 osób. Po złagodzeniu w marcu br. przez ministra rolnictwa zasad przyznawania wsparcia  młodym rolnikom, pracownicy ARiMR mogli zweryfikować złożone w 2015 roku wnioski i sporządzić listy określające kolejność przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach. Co istotne, dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów wystarczy pieniędzy.  

W dniu dzisiejszym w siedzibie Lubelskiego Oddziału Regionalnego KRUS odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Komisji VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”   Komisja pod przewodnictwem Zdzisława Antonia Dyrektora OR KRUS w Lublinie wybierała z pośród 4679 prac uczniów z 305 szkół z terenu województwa lubelskiego. W składzie komisji oprócz przedstawicieli OR KRUS i LODR w Końskowoli znalazła się nasza koleżanka Małgorzata Karasek.

KE zgodziła się na polską prośbę o wydłużenie o miesiąc okresu składania wniosków o unijne płatności dla rolników - poinformowały PAP źródła UE. Na dopłaty w tym roku przewidziano 14 mld zł. Negatywna decyzja KE oznaczałaby, że część puli mogłaby przepaść.

Bezcłowy import zbóż i kukurydzy z Ukrainy rozlewa się po kraju. Tamtejszy biznes wykorzystał szerokie tory LHS. Wzdłuż nich buduje terminale.

400 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie złożyli do tej pory rolnicy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi szeroką kampanię informacyjną oraz zapowiada wydłużenie godzin pracy biur powiatowych. Jednocześnie trwają prace nad uproszczeniem wniosków. Ale zmiany wejdą najwcześniej w życie dopiero w 2017 r. Wiemy już także kiedy zostaną zakończone wypłaty unijnych dopłat za 2015 r.

W związku ze zgłoszeniem przez samorząd rolniczy uwag do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb resort rolnictwa w dniu 25 kwietnia 2016 r. przekazał informacje, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 z późn. zm.) suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Ponadto zgodnie z upoważnieniem zawartym w ww. ustawie, minister właściwy do spraw rolnictwa zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia, wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, mając na uwadze warunki agrometeorologiczne i glebowe w poszczególnych województwach.

W dniu 25 kwietnia 2016 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z prośbą do Ministra Środwiska, przesyłając do wiadomości Ministrowi  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o uwzględnienie w pakiecie dla obszarów wiejskich Programu rekultywacji gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych z wykorzystaniem środków de minimis oraz dotacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się kolejne robocze posiedzenie Zarządu LIR z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski wraz z Wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem oraz Krzysztofem Dziewulskim Dyrektorem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego i Zastępcą Dyrektora Wydziału Agatą Grulą.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.