ARiMR poinformowała, że już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 - 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku.

 

W związku z nieustającymi skargami rolników na ogromne szkody powodowane przez dziką zwierzynę oraz toczącą się dyskusją wokół zmiany Prawa Łowieckiego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 5 stycznia 2016 r. do Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o udzielenie informacji o szacunkowym stanie wykonania łowieckich planów hodowlanych dla wszystkich regionów Polski za ostatni rok. Poniżej zamieszczamy otrzymane z PZŁ tabelaryczne zestawienia rocznego planu łowickiego na lata 2014/15 - 2015/16 zawierającego informacje o panie odstrzału na rok łowiecki 2014/15 wraz z wykonaniem, stan zwierzyny na 10.03.2015 oraz plan odstrzału na sezon 2015/16 dla naszego województwa.

Roczny Plan Łowiecki województwo lubelskie

Roczny Plan Łowiecki Polska

W dniu 27 stycznia 2016 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w konferencji prasowej Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, podczas której przedstawione zostały wyniki ekspertyzy pt. „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce”.

ARiMR poinformowała, że 22 stycznia 2016 r. przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r., tym samym podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach wnioski kredytowe.

Nadzwyczajna Komisja Problemowa do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych została powołana na II Posiedzeniu KRIR V Kadencji w dniu 11 stycznia 2016 roku.

W związku z niepewną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) za wschodnią granicą Polski, planowane jest wprowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odstrzału sanitarnego dzików, które stanowią potencjalny rezerwuar tej choroby. Odstrzał taki ma być wykonany w pasie o szerokości ok. 50 km od granicy obszaru objętego ograniczeniami w województwie podlaskim oraz wzdłuż wschodniej granicy państwa.

W nawiązaniu do korespondencji z resortem finansów w sprawie opodatkowania podatkiem VAT unijnej pomocy finansowej udzielanej na podstawie przepisów UE ustanawiających tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw, 25 stycznia 2016 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Finansów zwracając uwagę na pewien fakt, dzięki któremu sadownicy mogliby być zwolnieni z obowiązku zapłaty VAT.

Zakończyła się szósta edycja Targów Polagra-Premiery, która w dniach 21-24 stycznia 2016 roku odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.

MRiRW poinformowało, że w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r., z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono 2,68 mld zł dla ok. 1,071 mln rolników. Zaliczki, w wysokości 50%, były wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich.

Na konferencji prasowej w dniu 21 stycznia 2016 r. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przekazał informacje o opracowanym w resorcie harmonogramie wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o stanie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2015.

W dniu 22 stycznia br. w Woli Dużej k/Bilgoraja odbyło wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Biłgoraju i Hrubieszowie Z ramienia Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej udział wzięli Piotr Burek - Prezes LIR, Gustaw Jędrejek Wiceprezes LIR i Marcin Sulowski Członek Zarządu LIR, a także Waldemar Banach Dyrektor Biura LIR oraz zaproszeni goście: Marek Somojłowicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Biłgoraju, Anna Kowalczyk–Szot -. kierownik Sekcji Informacji i Promocji ARR OT w Lublinie, Marzena Lewandowska Dyrektor TUW w Lublinie, Kazimierz Peterak z-ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Biłgoraju, Stefan Krauz - Kierownik ZDR LODR w Biłgoraju, Jerzy Kotuła – firma Profesjonal Sp.zo.o. w Adamowie Sławomir Wojtyna – Biuro Rachunkowe w Zamościu, a także ksiądz Józef Bednarski – Duszpasterz Rolników Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu odbyło wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu wzięli udział Piotr Burek - Prezes LIR i Waldemar Banach Dyrektor Biura LIR a także zaproszeni goście z rektorem prof. Waldemarem Martynem, który przedstawił historię powstania uczelni, jej osiągnięcia i wagę dla regionu zamojskiego.

Resort rolnictwa przygotował przepisy, które pozwolą na wyeliminowanie problemu bezprawnego zajmowania państwowych gruntów przez osoby chcące uzyskać do nich dopłaty bezpośrednie - poinformował PAP wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski.

olskie produkty mleczarskie mogą być eksportowane do Indonezji, konina na rynek japoński, a drób i produkty mleczarskie na Kubę - to nowe rynki zbytu, który zostały otwarte w ostatnich dniach dla polskiej żywności.
Podczas piątkowego spotkania ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami krajów ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, którego członkami jest kilkanaście państw) oraz branżą mleczarską, ambasador Indonezji Peter F. Gontha poinformował o zatwierdzeniu polskich zakładów mleczarskich do eksportu ich produkcji na rynek Indonezji.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.