7 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Piaskach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Świdnickiego. Na spotkaniu Biro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piaskach reprezentowały: pani Joanna Mazurek – Kierownik biura oraz pani Anna Karchuć i pani Barbara Pruchnik. Z ramienia Zarządu LIR obecny był pan Gustaw Jędrejek – Prezes Zarządu.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 7.03.2024 r. w sprawie nieuzasadnionych działań sił policyjnych wobec rolników w dn. 6 marca 2024 r. w Warszawie

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 7.03.2024 r. w sprawie nieuzasadnionych działań sił policyjnych wobec rolników w dn. 6 marca 2024 r. w Warszawie >>

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie,
uśmiechu na co dzień
oraz realizacji osobistych
i zawodowych celów

8 marca Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek brał udział w programie Program Gość Radia Lublin. Rozmowa dotyczyła protestów rolniczych, zamieszek przed sejmem oraz czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać konkretnych decyzji w sprawie ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w Zielonym Ładzie. 

W marcu jak w garncu… Na razie jest mokro i zimno, ale już za kilka dni może być słonecznie i wiosennie. A jednym z wiosennych problemów, powtarzających się – niestety – od lat, jest wypalanie traw. Warto przypomnieć, że praktyka taka jest niezgodna z prawem i grożą z tego tytułu surowe sankcje karne, a w skrajnych przypadkach odmowa dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważą te apele – stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt i niszczą środowisko naturalne.

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące wydłużenia terminu sporządzania planu nawozowego na potrzeby realizacji praktyki Opracowywanie i przestrzeganie planów nawozowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 1 marca 2024 r. następujące informacje.

Od 2023 r. w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi rolnicy mogą realizować praktykę Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem (1). Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor, potas, magnez, wapń i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleby i systemów wspomagania decyzji w zakresie nawożenia. Plan nawożenia występuje również w wariancie z wapnowaniem.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pismem z dnia 28 lutego 2024 r., informuje co następuje:

W dniu 5 marca 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek III Posiedzenia KRIR VII kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań prawnych mających na celu wprowadzenie rekompensat dla gospodarstw rybackich za straty powodowane przez gatunki zwierząt rybożernych, jak: czaple, kormorany, wydry, tracz nurogęś.

W odpowiedzi na zapytanie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5. lutego 2024 r. dotyczące realizacji wymogu w ekoschemacie Dobrostan zwierząt – obowiązkowe szkolenie dla rolników z ograniczenia stosowania antybiotyków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 20 lutego 2024 r. następujące informacje.

W dn. 29.02.2024 r. odbywało się posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej. Na spotkaniu poruszane są najważniejsze tematy i problemy dotyczące rolnictwa m. in. o dramatycznej sytuacji na rynkach rolnych w szczególności na rynkach zbóż, problem szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, pomocy de minimis w rolnictwie. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes Gustaw Jędrejek, Wiceprezes Antoni Skura, Członkowie Zarządu Marta Gawron i Bartłomiej Świtała, Delegat do KRIR Grzegorz Pszczoła, Delegat do Rady Kobiet KRIR Mariola Szeleźniak oraz Dyrektor Biura Wojciech Kniaziuk.

Stanowiska Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej PDF >>

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

W dniach 29.02.2024 r. - 15.03.2024 r. producenci rolni, u których w gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

NRL: słowa o rolnictwie nie znalazły odzwierciedlenia w poprawkach Parlamentu Europejskiego! Po wczorajszym głosowaniu na sesji plenarnej w sprawie prawa o odnowie zasobów przyrodniczych (NRL), Copa i Cogeca wyrażają ubolewanie z powodu braku jej odrzucenia, przy 329 posłach głosujących za, 275 przeciw i 24 wstrzymujących się.

Głosowanie komisji AGRI w sprawie odnowienia ukraińskiego ATM przyniosło pozytywne rezultaty dla rolników z UE. Decyzje Komisji Agri obejmujące włączenie zbóż, nasion oleistych i miodu do systemu automatycznych środków ochronnych, wraz z dostosowaniami do tego systemu, latami referencyjnymi i opóźnieniami w uruchomieniu, stanowią znaczący postęp w kierunku zapewnienia europejskim rolnikom sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości.

W dniu 27 lutego 2024 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja pt. „Wyzwania dla lubelskiego rolnictwa i możliwości, jakie oferuje Wspólna Polityka Rolna”. Zarząd Województwa Lubelskiego reprezentował Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed zaś Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej reprezentował Wice Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Antoni Skura.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.