Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z polskimi przedstawicielami w międzynarodowych organizacjach Copa Cogeca. Poruszyli oni problem rosnących kosztów działalności grup i zespołów roboczych.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk po raz kolejny spotkał się z Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Dominującym tematem rozmów była trudna sytuacja na rynku zbóż i możliwe scenariusze pomocy.

Krajowa Grupa Spożywcza powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice na rynku – wskazał w środę Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Jak poinformował, podczas środowego posiedzenia prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich dyskutowała o roli Krajowej Grupy Spożywczej. Jednym z uczestników Rady był P. Marcin Hałabis - rolnik, hodowca trzody chlewnej z Gminy Zakrzówek, który zwrócił się do przedstawicieli KGS o aktywne i pospieszne działania na rynku owoców, celem uniknięcia sytuacji podobnej do tej obecnej na ryku zbóż.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 13.03.2023 r. w sprawie różnic cenowych nawozów oraz skupu zbóż rynku krajowego i ściany zachodniej.

Poniżej zamieszczono odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 02.03.2023 r. na Stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 04.01.2023 r.  w sprawie rozszerzenia katalogu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Z udziałem sekretarz stanu Anny Gembickiej rozpoczęła się dziś w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Bioeast pod nazwą Prezentacja agendy badań i innowacji dla Makroregionu BIOEAST.

Vladimir Bolea, wicepremier, minister rolnictwa i przemysłu spożywczego Mołdawii złożył 15 marca wizytę Halinie Szymańskiej, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wicepremierowi towarzyszył Victor Nicolae radca z Ambasady Mołdawii. W spotkaniu, które odbyło się w Centrali Agencji, wzięły również udział Joanna Gierulska – zastępca prezesa ARiMR oraz Emilia Godlewska, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości.

W marcu jak w garncu… Na razie jest mokro i zimno, ale już za kilka dni może być słonecznie i wiosennie. A jednym z wiosennych problemów, powtarzających się – niestety – od lat, jest wypalanie traw. Warto przypomnieć, że praktyka taka jest niezgodna z prawem i grożą z tego tytułu surowe sankcje karne, a w skrajnych przypadkach odmowa dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważą te apele – stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt i niszczą środowisko naturalne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 marca 2023 r. organizuje szkolenie dotyczące programu priorytetowego „Energia dla wsi”. Szkolenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line).

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 13 marca 2023 r. na wniosek XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji  do MInistra Klimatu i Środowiska oraz  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie możliwości zmiany zasięgu niektórych obszarów Natura 2000.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 13 marca 2023 r. na wniosek z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych do Wicepremiera, Miniistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o zmianę przepisów dotyczących okresu referencyjnego, od czego zależy przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

W dniu 14 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej powiatu puławskiego. W posiedzeniu oprócz delegatów brali udział zaproszeni goście: Pani Iwona Pokropska oraz Pani Katarzyna Mazurak - Ciupa – przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Puławach oraz Pan Paweł Gołąbek i Pan Marcin Fajbuś – przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Puławach. W posiedzeniu uczestniczyli również Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Gustaw Jędrejek oraz członek Zarządu Pan Roman Chudzik.

Od jutra, czyli od 15 marca 2023 r., można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Szczególnie zachęcamy wszystkich rolników do wnioskowania o ekoschematy.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 13 marca 2023 r. do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizując wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji o przeprowadzenie w trybie uproszczonym i przyspieszonym szkoleń dla doradców rolniczych, którzy utracili uprawnienia i zostali skreśleni z listy prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji wystąpił 13 marca 2023 r.  do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie płatnością w ramach ekoschematu obszary z roślinami miododajnymi upraw jednogatunkowych.

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia przewiduje, że rolnik może otrzymać wsparcie, jeżeli utworzył obszar z roślinami miododajnymi poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych szczegółowo określonych w załączniku do rozporządzenia.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.