Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanicnych
spędzonych w gronie najbliższych.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
Napełnia nas radością
Wiarą, miłością i pokojem.

W dniu 27 marca 2024 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda p. Andrzej Maj spotkał się z przedstawicielami firm skupujących zboża. Tematem spotkania była trudna sytuacja na rynku zbóż w Polsce oraz przedstawienie aktualnej sytuacji w magazynach krajowych przed nadchodzącym sezonem zbiorów. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej w wydarzeniu uczestniczył Prezes p. Gustaw Jędrejek wraz z delegacją rolników - p. Mariuszem Misztalem i p. Dariuszem Grochowskim.

Pismo Wicewojewody Lubelskiego Andrzeja Maja do Ministra Rolnictwa Czesława Siekierskiego >>

25 marca 2024 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wicewojewody p. Andrzeja Maja z przedstawicielami przetwórców branży owocowo-warzywnej, producentami owoców miękkich. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes p. Gustaw Jędrejek oraz Delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu łukowskiego p. Adam Jacórzyński. W spotkaniu uczestniczył również p. Włodzimierz Kołton – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz p. Jarosław Szymczyk - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 18 marca 2024r. w siedzibie Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych LIR powiatów: krasnostawskiego, parczewskiego i włodawskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Gustaw Jędrejek, Członek Zarządu LIR i jednocześnie Przewodnicząca Rady Powiatowej LIR Powiatu Krasnostawskiego Pani Marta Gawron, Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Parczewskiego Pan Sławomir Czech, Przewodnicząca Rady Powiatowej LIR Powiatu Włodawskiego Pani Kamilla Leśniewska oraz delegaci powyższych Rad Powiatowych, a także zaproszeni goście: Pan Tomasz Wąsik z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej w Lublinie i Pan Emil Kowalik Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie.

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana: 8 tys. zł mogą otrzymać koła liczące nie więcej niż 30 osób; stawka 9 tys. zł dotyczy tych składających się z 31-75 członków; w przypadku jeszcze liczniejszych KGW dofinansowanie wynosi 10 tys. zł. Na ten cel przewidziano 120 mln zł.

W związku z trwającymi protestami rolników spowodowanymi trudną sytuacją związaną z napływem zboża z Ukrainy Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych szukając rozwiązań wystąpił 20 marca 2024 r. do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o połączenie inspekcji odpowiedzialnych za jakość żywności i utworzenie jednej sprawnie działającej instytucji podległej ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

W dniu 22 marca w Urzędzie Gminy w Puławach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Puławskiego. W posiedzeniu oprócz delegatów udział wzięli: Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, Pan Gustaw Jędrejek, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Pan Jarosław Wiciński, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARIMR, Pani Karolina Dąbrowska oraz inspektor ARiMR, Pan Marcin Fajbuś. Przewodniczący Rady Powiatowej, Pan Grzegorz Pszczoła powitał delegatów i zaproszonych gości.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, iż w  dniu 31 marca 2024 r. mija termin na składanie wniosków o przyznanie rekompensat w ramach Funduszu Ochrony Rolnictwa.
Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa w 2024 roku można składać do dyrektora oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR, w terminie od 1 lutego do 31 marca, odnośnie podmiotów, które stały się niewypłacalne w 2023 r. Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć bezpośrednio, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2024 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

W dniu 15 marca 2024 r. resort rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił swoje stanowisko dotyczace rekompensat dla gospodarstw rolnych i rybackich za straty powodowane przez zwierzęta chronione, będące reakcją na wniosek KRIR w tej sprawie.

15 marca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wydłużono termin na realizację inwestycji w zakresie zakupu i montażu silosów – z 31 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

W dniu 21 marca 2024 r. na Rynku Hurtowym w Elizówce odbyła się kolejna IV edycja Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby zorganizowana przez Lubelską Izbę Rolniczą pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W uroczystościach finałowych obecni byli zaproszeni goście i sponsorzy: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Urszula Kosior Korzecka – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, Halina Dudzińska – Starszy Wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lubelskiego Kuratorium Oświaty,  Marzena Lewandowska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Lublinie, Monika Charmas – Z-ca Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Lublinie, Gabriela Czerniec – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, Wioleta Kryń – WK Consulting. Z ramienia Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli:  Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek, Antoni Skura – Wiceprezes LIR oraz Marcin Sulowski i Bartłomiej Świtała – Członkowie Zarządu LIR.

Poniżej zamieszczono link do najnowszego wydania Biuletynu Informacyjnego Lubelskiej Izby Rolniczej - nr 1 / 2024.

Zachęcamy do zgłaszania uwag do rozporządzenia Prawo o zdrowiu zwierząt (AHL). Ocenę prowadzi Komisja Europejska, a uwagi mogą zgłaszać m.in. stowarzyszenia branżowe i producentów, lekarze weterynarii oraz organizacje pozarządowe. Komisja przyjmuje opinie do 3 kwietnia 2024 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na projekty badawcze, które mogłyby być finansowane w ramach badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Termin dostarczenia propozycji upływa 6 maja 2024 r.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.