Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz pismem z dnia 20 marca 2024 r., wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z wnioskiem o natychmiastowe uruchomienie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat, które pozwoliłby na utrzymanie stabilności produkcji naszych gospodarstw.

W dniach 19-20 marca odbywa się Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentuje Prezes Gustaw Jędrejek. Podczas II dnia forum, odbywa się Debata Główna II: „Wspólnota rolnicza w Europie: współpraca i wyzwania po 20 latach członkostwa Polski w UE”. W trakcie dyskusji poruszane są kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej wsi i rolnictwa po dwóch dekadach od wejścia Polski do UE. Eksperci, w tym prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz, analizują zmiany w europejskim rolnictwie, polityce rolnej i społecznej UE, perspektywy rozwoju eksportu i importu produktów rolnych oraz rolę organizacji rolniczych w budowaniu silnej społeczności.

W związku z trwającym do dnia 15 marca 2024 r. naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowanej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z interwencją w poniższych sprawach:

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych realizującym wniosek przyjęty na II. Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie powołania niezależnego laboratorium odwoławczego badającego parametry płodów rolnych resort rolnictwa przedstawił następujące informacje. W Polsce, w każdym województwie jest wiele finansowanych z budżetu państwa laboratoriów umiejscowionych w strukturach poszczególnych inspekcji, ale także np. w strukturach instytutów naukowo-badawczych, stacji chemiczno-rolniczych, wyższych uczelni. Funkcjonujące w strukturach inspekcji IJHARS, PIORIN, PIS, IW jednostki odpowiadają w Polsce za urzędową kontrolę artykułów rolno-spożywczych.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 20 lutego 2024 r. do Rządu RP o uszczelnienie granic i zatrzymanie niekontrolowanego napływu artykułów żywnościowych Ministerstwo Finansów przedstawiło pismem z 11 marca 2024 r. wyjaśnienia w sprawie sytuacji na polsko-ukraińskim odcinku granicy państwowej.

Do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Poniżej zamieszczono ulotki informacyjne dotyczące protestów rolniczych oraz skutków zielonego ładu.

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl. Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2024 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

Poniżej zamieszczono komunikat Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dnia 12 marca 2024 roku w Miejskim Urzędzie w Opolu Lubelskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej Powiatu Opolskiego. Z ramienia Zarządu obecny był p. Gustaw Jędrejek – Prezes LIR oraz p. Marcin Sulowski- Członek Zarządu LIR. W spotkaniu uczestniczyli Delegaci LIR powiatu opolskiego oraz zaproszeni goście: Pani Bernarda Giza-Małecka – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu Lubelskim, Pan Sławomir Lejwoda – Prezes Banku Spółdzielczego w Opolu Lubelskim, Pan Paweł Suchowolak- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim.

14 marca br. odbywa się ważne spotkanie w KOWR z udziałem przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych, na czele z Prezesem KRIR Wiktorem Szmulewiczem. Tematem dyskusji jest gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentuje Prezes Gustaw Jędrejek.

Apel Poległych, złożenie wieńców, wspomnienia świadka Pacyfikacji, odsłonięcie tablicy pamiątkowej – tak w skrócie obchodziliśmy 80. rocznicę Pacyfikacji Wsi Jamy. Lubelską Izbę Rolniczą reprezentował Dyrektor Biura Wojciech Kniaziuk.

Galeria zdjęć >>

W III dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów gleba była niezamarznięta, bez pokrywy śnieżnej. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Łącznie pobrano 161 prób dla zbóż ozimych i 51 dla rzepaku ozimego.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji w dniu 22 lutego 2024 r., zwrócił się w dniu 06 marca 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w następującej kwestii dotyczącej opłat za czynsz dzierżawny nieruchomości wydzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W odpowiedzi na wniosek Rady ds. Młodych Rolników przy KRIR w sprawie napływu produktów rolnych z Ukrainy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 09.03.2024 r. informuje, że w połowie kwietnia 2023 r. wprowadzono zakaz importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika z Ukrainy do Polski, a od 16.09.2023 r., także niektórych produktów ich przetwórstwa (mąka pszenna, śruty, otręby, makuchy rzepakowe). Zakaz obowiązuje do odwołania.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.