Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej składa najlepsze życzenia wszystkim pełniącym funkcję Sołtysa oraz Członkom Rad Sołeckich.

K O M U N I K A T Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW (innych niż sadzeniaki)

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas III posiedzenia KRIR VII kadencji w dniu 22 lutego 2024 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w dniu 6 marca 2024 r. w kwestii dotyczącej zmiany przepisów dotyczących przemieszczania zwierząt z siedliska na pastwisko, które nie przylega bezpośrednio do granic działki siedliska.  

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych domaga się przeprosin i ukarania winnych za użycie siły wobec niewinnych rolników podczas pokojowego protestu w Warszawie w dniu 6 marca 2024 r.  Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu KRIR z dn. 8.03.2024 r. oraz stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 7.03.2024 r.

W związku z wnioskiem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 stycznia 2024 r. dotyczącym zwiększenia limitu pomocy de minimis, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że limit pomocy de minimis regulują przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.).

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2 lutego 2024 r. dotyczące wprowadzenia możliwości przyorywania poplonów ozimych po 1 grudnia , tak jak w innych krajach UE resort rolnictwa przedstawił negatywne stanowisko:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ws. ekoschematów (1), w przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe dokonuje się siewu międzyplonów ozimych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymuje te międzyplony co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie.

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 08 lutego 2024 r. w sprawie wznowienia Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie, oraz przesunięci środków pomiędzy Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że NFOŚiGW przesunie środki pomiędzy województwami, aby zapewnić wykorzystanie wszystkich środków i przekazać dofinasowanie jak największej liczbie rolników oraz, ze podjęło rozmowy w sprawie wznowienia Programu w przyszłości.

We wtorek 6 lutego 2024 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie. Informację przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Czesław Siekierski, któremu towarzyszyło kierownictwo resortu: sekretarze stanu pan Jacek Czerniak, pan Michał Kołodziejczak i pan Stefan Krajewski, podsekretarz stanu pan Adam Nowak, a także dyrektor generalny pan Bogusław Wijatyk. Obecni byli też przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa, a także szeregu organizacji rolniczych, m.in. prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych pan Wiktor Szmulewicz.

7 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Piaskach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatu Świdnickiego. Na spotkaniu Biro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piaskach reprezentowały: pani Joanna Mazurek – Kierownik biura oraz pani Anna Karchuć i pani Barbara Pruchnik. Z ramienia Zarządu LIR obecny był pan Gustaw Jędrejek – Prezes Zarządu.

Poniżej zamieszczono stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dn. 7.03.2024 r. w sprawie nieuzasadnionych działań sił policyjnych wobec rolników w dn. 6 marca 2024 r. w Warszawie

Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 7.03.2024 r. w sprawie nieuzasadnionych działań sił policyjnych wobec rolników w dn. 6 marca 2024 r. w Warszawie >>

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń,
zadowolenia z siebie,
uśmiechu na co dzień
oraz realizacji osobistych
i zawodowych celów

8 marca Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek brał udział w programie Program Gość Radia Lublin. Rozmowa dotyczyła protestów rolniczych, zamieszek przed sejmem oraz czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać konkretnych decyzji w sprawie ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w Zielonym Ładzie. 

W marcu jak w garncu… Na razie jest mokro i zimno, ale już za kilka dni może być słonecznie i wiosennie. A jednym z wiosennych problemów, powtarzających się – niestety – od lat, jest wypalanie traw. Warto przypomnieć, że praktyka taka jest niezgodna z prawem i grożą z tego tytułu surowe sankcje karne, a w skrajnych przypadkach odmowa dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważą te apele – stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzi oraz zwierząt i niszczą środowisko naturalne.

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące wydłużenia terminu sporządzania planu nawozowego na potrzeby realizacji praktyki Opracowywanie i przestrzeganie planów nawozowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 1 marca 2024 r. następujące informacje.

Od 2023 r. w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi rolnicy mogą realizować praktykę Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia wariant podstawowy oraz wariant z wapnowaniem (1). Celem praktyki jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb w azot, fosfor, potas, magnez, wapń i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleby i systemów wspomagania decyzji w zakresie nawożenia. Plan nawożenia występuje również w wariancie z wapnowaniem.

W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pismem z dnia 28 lutego 2024 r., informuje co następuje:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z portalu lir.lublin.pl. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Ochrona danych osobowych. Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Lubelską Izbę Rolniczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach przeglądarki.